Thơ: Đảo ngôn lộn ngữ

0

ĐẢO NGÔN LỘN NGỮ
[Niệm khúc St 11:1-9]

Thuở xưa chỉ một tiếng nói
Dùng chung từ ngữ như nhau
Người ta không chung đường lối
Chỉ vì ảo tưởng, tự kiêu

Kế hoạch Ba-ben ngọn tháp (*)
Xây cao cho đỉnh chọc trời
Dở dang tháp xây chẳng được
Vì chẳng ai muốn nghe ai

Công trình hóa thành hỗn độn
Người ta không thể hiểu nhau
Ngôn ngữ hoàn toàn xáo trộn
Thương yêu chợt hóa nỗi đau

Nguyên tổ khổ vì kiêu ngạo
Con cháu suốt kiếp lao đao
Ba-ben là tòa nhà láo
Đầy ích kỷ và tự kiêu

Khổ đau tràn ngập mặt đất
Người ta không muốn thương yêu
Suốt đời kiếm tìm hạnh phúc
Nhưng rồi chẳng hề thấy đâu

Hãy mau mở lòng, mở mắt
Quên mình, sám hối, ăn năn
Khiêm nhường, dấn thân, thương xót
Đời đời Chúa vẫn từ nhân

TRẦM THIÊN THU
(*) Babel: kế hoạch ảo tưởng, hỗn độn ngôn ngữ.

Comments are closed.