THÔNG BÁO: Lisbon, Bồ Đào nha sẽ là chủ nhà của Ngày Giới trẻ Thế giới 2022

0

THÔNG BÁO: Lisbon, Bồ Đào nha sẽ là chủ nhà của Ngày Giới trẻ Thế giới 2022

Được Đức Hồng y Farrell công bố tại Thánh lễ bế mạc WYD2019 tại Panama

27 tháng Một, 2019 17:41

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

Bồ Đào nha sẽ là chủ nhà của Ngày Giới trẻ Thế giới lần tới vào năm 2022, Đức Hồng y Kevin Joseph Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống của Vatican công bố trong cuối Thánh Lễ Bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới XXXIV ở Panama, hôm Chúa nhật, 27 tháng Một năm 2019.

Cuộc họp mặt quốc tế của Giới trẻ Công giáo sẽ diễn ra ở Lisbon, sau lần được tổ chức tại Panama City từ 22 đến 27 tháng Một năm 2019.

Ngày Giới trẻ Thế giới đã được tổ chức tại các địa điểm quốc tế sau: Roma 1984-85, Buenos Aires 1987, Santiago de Compostela 1989, Czestochowa 1991, Denver 1993, Manila 1995, Paris 1997, Roma 2000, Toronto 2002, Đức 2005, Sydney 2008 , Madrid 2011, Rio de Janeiro 2013, Krakow 2016 và Panama 2019.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/2/2019

Comments are closed.