Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy – Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi, Năm C

0

Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy 

Suy niệm: Ga 16,12-15

Điều gì xảy ra nếu ai đó yêu xin bạn giải thích giáo lý về Chúa Ba Ngôi? Bạn có thể nói rằng các Kitô hữu tin vào một Thiên Chúa là ba Ngôi Vị: Cha, Con và Thánh Thần. Nhưng sau đó bạn có thể nói thêm rằng Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm mà không ai có thể thực sự hiểu được. Và bạn đúng!

Ở đây, một điều rất tuyệt vời về Thiên Chúa: bạn không cần phải hiểu mọi thứ về Chúa để có mối tương quan cá nhân với mỗi Ngôi Vị của Ba Ngôi. Thiên Chúa khao khát chia sẻ sự sống của Người với bạn, và Người đến với bạn trong ba Ngôi Vị của Người để đóng nhiều vai trò trong cuộc sống của bạn.

Với tư cách là Cha và Đấng Tạo Hóa, Thiên Chúa yêu bạn như con ngươi mắt Người. Thiên Chúa muốn liên hệ với bạn với tư cách là Abba (Cha, Thân Phụ) của bạn, một “người Cha (Daddy)”, dạy dỗ bạn và chăm sóc bạn. Với tư cách là Thiên Chúa Con, Chúa Giêsu đã chết cho bạn và sống lại từ cõi chết để bạn có thể có sự sống mới trong Người. Ngay cả khi bạn phạm tội, Chúa Giêsu không muốn gì hơn là đặt bạn trên vai như một con chiên lạc và mang bạn về nhà. Và với tư cách Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa muốn truyền cảm hứng cho bạn, hướng dẫn bạn và trao quyền cho bạn với những ân huệ để giúp bạn phục vụ dân của Người.

Vậy mối tương quan của bạn với Chúa Ba Ngôi như thế nào? Bạn có xu hướng chỉ tập trung vào một Ngôi Vị và “quên” làm sâu sắc thêm mối tương quan của bạn với những Ngôi Vị khác? Nếu bạn muốn có một mối tương quan tốt hơn với Chúa Cha, Chúa Con hoặc Chúa Thánh Thần, bạn chỉ cần xin Thiên Chúa biểu lộ chính Người với bạn cách sâu sắc hơn. Bạn có thể khám phá một số khía cạnh mới về Người! Sau đó hãy cố gắng duy trì một cuộc trò chuyện đang diễn ra với Chúa trong suốt những ngày và tuần tới.

Ba Ngôi Vị trong một Thiên Chúa. Ba Ngôi Vị, Đấng yêu thương bạn bằng một tình yêu không thể diễn tả và Đấng muốn làm một công việc tuyệt vời trong cuộc sống của bạn. Ba Ngôi Vị muốn lôi kéo bạn vào sự hiệp thông tình yêu của Người. Quả là chúng ta có một Thiên Chúa vĩ đại!

Lạy Chúa, con tin rằng Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Xin giúp con biết Chúa theo cách cá vị hơn!

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.