Thơ: Thói đời

0


[Niệm ý Cn 14:20-21]

Kẻ nghèo khó, láng giềng cũng ghét bỏ
Người giàu sang có vô số bạn bè
Vì nghèo phải chịu hèn, ai cũng chê
Giàu thì tự nhiên sang, ai cũng khoái

Ai khinh rẻ tha nhân thì mắc tội
Nhưng có phúc nếu xót thương kẻ nghèo
Nhưng thói đời vẫn thấy trước như sau
Nói cái miệng mà tay không muốn động

Biển vẫn động, đời vẫn gió lồng lộng
Nhà người giàu vẫn sừng sững hiên ngang
Nhà kẻ nghèo trống rỗng như cõi hoang
Lo trời mưa rồi lại sợ trời nắng

Giữa cuộc đời có người sống thầm lặng
Lòng trĩu buồn nên chẳng dám nói chi
Nhưng có người thanh thản sống vô tư
Nói oang oang và tiếng cười cũng lớn

Cây thập giá có nhánh dài, nhánh ngắn
Có đồi thấp thì cũng có núi cao
Kiếp con người có khổ nên biết đau
Lạy Thiên Chúa, xin chở che, thương xót!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 16-6-2019

Comments are closed.