Anh em là người nhà của Thiên Chúa – Suy niệm ngày 03.7.2019

0

Anh em là … những thành viên
của gia đình (người nhà) Thiên Chúa

Suy niệm: Ep 2,19-22

Các thành viên của cùng một gia đình như các vị thánh giống như Tôma ư? Điều đó vẻ như là một sự mở rộng ra, đặc biệt là khi bạn nghĩ về việc các thánh đã hoàn thành cho Chúa Kitô biết bao nhiêu. Bạn có thể cảm thấy rằng cuộc sống của bạn không đạt được tiêu chuẩn cao như vậy. Nhưng hãy nhớ, như câu chuyện của chính Tôma nói với chúng ta, các vị thánh không hoàn hảo. Hãy nhìn vào các tông đồ, “nền tảng” mà Phaolô nói chúng ta được xây dựng dựa trên: Phêrô đã hiểu sai về Chúa Giêsu và từ chối không nhận Người. Tất cả các tông đồ, ngoại trừ Gioan, đều bỏ rơi Chúa Giêsu. Chính Tôma đã tuyên bố rằng ông sẽ không tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại cho đến khi ông tự mình tìm ra những vết thương của Chúa.

Nhưng đó không phải là kết thúc của câu chuyện của họ. Chúa Giêsu đã cho Phêrô cơ hội để tuyên bố tình yêu của ông ba lần, phản ánh sự chối bỏ Chúa ba lần của ông. Sau đó, Phêrô tiếp tục lãnh đạo Giáo Hội sơ khai. Chúa Giêsu hiện ra với Tôma và để ông nhìn thấy những vết thương của Người. Khi Tôma nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh, anh ta đã tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ nhất mà bạn sẽ nghe trong Tân Ước: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Từ đó, Tôma tiếp tục loan báo Tin Mừng suốt chặng đường đến tận Ấn Độ!

Các vị tông đồ này không kém gì các thành viên trong gia đình của Thiên Chúa khi họ vật lộn với sự không tin hoặc sự yếu đuối hơn khi họ trở thành những anh hùng can đảm của đức tin. Điều này có nghĩa là bạn không kém một thành viên trong gia đình của Chúa khi bạn nhận thức cách đau đớn về sự yếu đuối và sự không tin của chính mình. Trên thực tế, đó là một nơi tuyệt vời để bắt đầu bởi vì bạn càng biết bạn cần Chúa Giêsu bao nhiêu, bạn sẽ càng cởi mở hơn khi gặp Chúa và lãnh nhận ân sủng của Người bấy nhiêu. Hãy nhìn vào Tôma: Chúa Giêsu không từ chối cho ông cơ hội chạm vào những vết thương của Người. Nhưng Người không dừng lại ở đó. Người mời gọi Tôma đi xa hơn, vượt qua sự yếu đuối của ông và sống đức tin cách sâu sắc hơn.

Bạn là thành viên của gia đình Thiên Chúa, và trong gia đình này, các vị thánh là các anh chị lớn của bạn. Các Thánh có rất nhiều điều để dạy bạn, đặc biệt là qua những câu chuyện của các ngài về cách Thiên Chúa chấp nhận các ngài và tiếp tục làm việc với các ngài. Bạn có thể tin tưởng rằng Chúa cũng sẽ chấp nhận và làm việc với bạn.

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã đưa con vào gia đình đức tin của Chúa

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon