Thơ: Đời hạt

0


[Niệm ý Mt 13:10-23 ≈ Mc 4:10-20; Lc 8:9-15]

Xin Chúa cho chúng con
Một tâm hồn giản dị
Đơn sơ và bé nhỏ
Để hiểu rõ Thánh Kinh

Xin Lời Chúa hằng sinh
Sáng soi và mặc khải
Cho chúng con bớt dại
Để có thể nên khôn

Xin ban cho chúng con
Được hưởng Ơn Cứu Độ
Nhờ yêu mến Lời Chúa
Và mau mắn thi hành

Xin thoát khỏi giả hình
Không câu nệ hình thức
Không miễn cưỡng giữ luật
Chẳng hời hợt, nửa vời

Xin sống trọn kiếp người
Không là hạt lúa lép
Bên trong là rỗng tuếch
Nhưng là hạt căng tròn

Xin gìn giữ linh hồn
Không mải mê lợi lộc
Xin thoát khỏi trần tục
Miệt mài tìm Nước Trời

Xin thoát khỏi bụi gai
Xin tránh xa sỏi đá
Vệ đường không giữ chỗ
Tìm đất nhiều phù sa

Xin Lời Chúa nở hoa
Kết hạt vàng phong phú
Xin tôn vinh Thiên Chúa
Bằng cuộc sống chúng con

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.