Thơ: Hai chị em

0

HAI CHỊ EM


[Niệm ý Lc 10:38-42]

Hai chị em gái dễ thương
Mỗi người một vẻ, một lòng mến tin
Chị lo nấu nướng món ăn
Em lo tiếp khách, ân cần lắng nghe
Hai chị em thật khỏi chê
Chúa yêu quý đến thăm nhà hôm nay
Món ngon, món lạ nấu ngay
Quan tâm chu đáo, luôn tay chị làm
Thấy cô em cứ ngồi im
Tính tình thẳng thắn, chị liền nói ngay
Nào ngờ nói thật mất hay
Chúa bảo thế này: “Đừng có lăng xăng!”
Giật mình chị mới biết rằng
Nặng lòng vật chất thì xoàng lắm thôi
Lo toan là chuyện cả đời
Chứ nào có phải một vài ngày đâu
Việc cần và phải làm mau
Là nghe Lời Chúa, sớm chiều thực thi
Mọi điều khác Chúa liệu lo
Chính Ngài biết rõ, sẽ cho khi cần
Xin cho con nhận biết luôn
Điều cần thiết nhất: Chớ quên hồn mình
Chuyên cần tìm hiểu Thánh Kinh
Nhận ra ý Chúa muốn mình làm chi
Lạy Thầy Chí Thánh Giêsu
Giúp con sống đúng ý Cha trên trời
Sống đâu chỉ bởi bánh đời
Mà bởi những lời Chúa dạy điều hay [*]

TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 4:4b – “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”.

Comments are closed.