Thơ: Lúa và cỏ

0


[Niệm ý Mt 13:24-30]

Hiền nhân luôn chất phác
Sống chân thật, hiền hòa
Chỉ gieo trồng giống tốt
Giúp ích cho người ta

Còn ác nhân thâm độc
Sống gian dối, tham lam
Mưu mô và gian ác
Khiến người ta khổ oan

Không phải Chúa không biết
Nhưng chịu đựng, kiên tâm
Ngài một niềm thương xót
Chờ ác nhân ăn năn

Cỏ cứ chèn ép lúa
Nhưng cũng chỉ một thời
Lúa không lộn với cỏ
Chúa phân định rạch ròi

Chẳng có ai sống mãi
Mà tận hưởng đồ gian
Trắng tay, ai cũng vậy
Sao còn hại tha nhân?

Xin cho con cảm nghiệm
Được Tình Chúa bao la
Con biết mình hèn kém
Lại lắm tội xấu xa

Con xin được tín thác
Vào Thiên Chúa từ nhân
Xin trở về với Chúa
Sám hối và ăn năn

   TRẦM THIÊN THU
    Đêm 24-7-2019

Comments are closed.

phone-icon