Thơ: Mừng Bổn mạng

0

Mừng Bổn Mạng Chị Tổng Cố Vấn I
Chúc mừng Chị ngày lễ Thánh Anna
Em xin được đại diện hết cả nhà
Viết lên mấy vần thơ mừng chúc Chị.

Ngày Bổn mạng được muôn điều như ý
Thánh Anna luôn phù hộ Chị nhiều
Suốt cuộc đời Chị không phải cô liêu
Nhưng Chị có Thánh Thần luôn phù trợ.

Ban cho Chị óc thông minh sẵn có
Cùng cộng tác để Dòng được tiến nhanh
Cầu chúc Chị cuộc sống mãi an lành
Nhiều sức khỏe và niềm vui bất tận

Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi

Comments are closed.