Thơ: Song thân thánh mẫu

0

SONG THÂN THÁNH MẪU

Gioakim với Anna
Song Thân Thánh Mẫu, thật là phúc thay!
Chắc rằng nhân đức cao dày
Mới là Ngoại của chính Thầy Giêsu

Gioakim với Anna
Tuổi tác đã già mà chẳng có con [1]
Ăn chay, cầu nguyện thành tâm
Ước nguyện âm thầm dâng hiến Chúa ngay

Sứ thần hiện đến một ngày
Báo tin vui lạ cho hai ông bà
Rộn ràng hạnh phúc chan hòa
Chúa ban cho một Nữ Nhi tuyệt vời

Đúng như lời đã hứa rồi
Đem dâng con gái vào nơi Đền Thờ
Kiếp người cũng đến lúc qua
Gian trần từ biệt, ông bà thảnh thơi… [2]

TRẦM THIÊN THU

Hạ tuần tháng 7-2019
[1] Hai ông bà sống với nhau gần 50 năm mà không có con.
[2] Thánh Gioakim qua đời lúc 80 tuổi, Thánh Anna qua đời lúc 79 tuổi.

Comments are closed.