Thơ: Xót xa

0

“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng” (Mt 12:20)

Cảm thương nên mới xót xa
Người ta đau khổ, người ta nghèo nàn
Chúa Giêsu đến gian trần
Xót thương nhân loại gian truân, khốn cùng
Xin cho dân Chúa vui mừng
Thỏa mong công lý, thỏa lòng công minh
Chúa Giêsu – Đấng Cứu Tinh
Đem đến an bình đích thực cho dân
Xin thương dân Việt chúng con
Chịu nhiều áp bức, hàm oan bao điều
Xin thương xót chúng con nhiều
Chúng con mong được sớm chiều an tâm
Việt nhân leo lét khói tàn
Giập ngang, nát dọc tấm thân lau rồi
Xin thương giải thoát, Chúa ơi!
Quỷ ma nhiều quá, khắp nơi lộng hành
Chúng con đã biết tội mình
Cầu Ngài tha thứ, xin đừng làm ngơ!

TRẦM THIÊN THU
Sáng 15-7-2019

Comments are closed.