Thơ: Đúng! Phải Bảo Vệ Môi Trường

0

Bạn đã thấy vũ trụ ta đang sống,
Cảnh thiên nhiên, một kiệt tác Chúa ban,
Muông chim cầm thú, súc vật lan tràn,
Cho nhân loại hưởng dùng theo Thiên Ý.

Bạn khai thác sử dụng sao hợp lý,
Môi trường gồm yếu tố hữu- vô sinh,
Ảnh hưởng trực- gián tiếp sức khỏe mình,
Nguồn tài nguyên lớn lao để sản xuất.

Chính phủ Việt Nam ban hành pháp luật,
Để răn đe, nhằm bảo vệ môi sinh,
Đức Thánh Cha khuyên nhủ con cái mình:
“Chăm sóc ngôi nhà chung” môi trường sống!

Hiện nay chính môi trường là điểm nóng!
Tài nguyên thiên nhiên mỗi ngày xấu đi!
Bạn và tôi, chúng ta phải làm gì?
Để bảo vệ môi trường cho bền đẹp.

Khí hậu ngày càng trở nên khắc nghiệt,
Ô nhiễm môi trường liên tục xảy ra,
Và ngày nay xuất hiện nhiều bệnh lạ,
Chất độc thải, không khả năng phân hủy!

Ngôi nhà chung quan trọng và tuyệt mỹ!
Ra khỏi phòng rút các phích điện ngay,
Mở toang cửa đón ánh sáng mỗi ngày,
Tiết kiệm điện nước tối đa có thể!

Sử dụng các sản phẩm được tái chế,
Dùng các vật sản xuất từ địa phương,
Mọi người tích cực cải thiện môi trường,
Đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái.

Giữ cho môi trường trong lành sảng khoái,
Tạ ơn Đấng đã cung cấp cho ta,
Vũ trụ bao la xinh đẹp là nhà,
Của chúng ta là đoàn chiên Thiên Chúa.

    Nữ tu M.Mađalena Mến

Comments are closed.