Thơ: Vị trí

0


[Niệm ý Lc 14:1, 7-14]

Được mời dự tiệc là mừng
Nhất là tiệc cưới có đông khách mời
Mọi người đều muốn mình oai
Coi trọng chỗ ngồi – vị trí phải hơn
Phải ngồi trước, phải ăn trên
Chỗ ngồi khuất mặt thì buồn lắm thôi
Không oai mà lại bị xui
Chẳng khác chi ngồi xó bếp mà ăn
Thế nhưng với Chúa là hên
Nghĩa là khiêm hạ, tìm quên tiếng đời
Thực thi bác ái vì người
Chứ không lấy tiếng được người ta khen
Thương người như thể thương thân
Ca dao tục ngữ Việt Nam nói rồi
Đúng Tôn Ý của Chúa Trời
Cho đi không đợi được người trả ơn
Đời này mau chóng qua liền
Đời sau vĩnh cửu mới cần hơn thôi
Ngồi đâu mà chẳng là ngồi
Miếng ăn là miếng rất tồi, chẳng hay!
Ăn nhiều, uống lắm, khổ ai?
Khổ mình chứ chẳng ai thay cho mình
Ước gì sống trọn nghĩa tình
Với người, với Chúa – chân thành mới hay
Ngồi kia, ngồi đó, ngồi đây
Nước Trời có chỗ mới hay hơn người

TRẦM THIÊN THU

Cuối tháng 8-2019

Comments are closed.