“Chúc tụng và vinh quang … “- SN Lễ Các Thánh theo “The Word Among Us” 2019

0


“Chúc tụng và vinh quang … xin dâng kính Thiên Chúa chúng ta đến muôn thuở muôn đời” 

Suy niệm: Kh 7,2-4.9-14

Thánh Tôma Aquinô đã từng cho rằng ân sủng thì “không là gì khác ngoài một sự khởi đầu của vinh quang nhất định (của Thiên Chúa) nơi chúng ta”. Đó là vinh quang mà chúng ta đang cử hành ngày hôm nay về ngày Lễ của Tất Cả các Vị Thánh – vinh quang mà tất cả các Thánh trên thiên đàng đang vui hưởng ngay giây phút này.

Bạn có hiểu được mối liên hệ trong trích dẫn của Thánh Tôma Aquinô không? Ân sủng của Thiên Chúa là khởi đầu của vinh quang (Thiên Chúa) nơi chúng ta. Đó là những gì chuẩn bị sẵn sàng cho mỗi người chúng ta trải nghiệm về vinh quang của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Đây là ân sủng chúng ta đã được lãnh nhận khi chúng ta rửa tội. Vinh quang đó cũng là khi chúng ta cậy dựa vào ân sủng này ngày này qua ngày khác và chúng ta bắt đầu trải nghiệm về cuộc sống trên thiên đàng mà hiện nay các thánh đang tận hưởng cách trọn vẹn.

Ân sủng này như thế nào?

• Giây phút của ân sủng giúp (chúng ta) vượt thắng sự oán giận (bực bội) và thực hành những bước tích cực để tìm cách chữa lành mối tương quan đang căng thẳng.

• Giây phút của ân sủng là vui mừng khi nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động trong cuộc sống của bạn và chia sẻ niềm vui đó cho những người khác.

• Giây phút của ân sủng giúp chúng ta nhận ra một lãnh vực yếu đuối hoặc tội lỗi của mình và bắt đầu công việc khó khăn để thay đổi thói quen đã ăn sâu nơi chúng ta.

• Giây phút của ân sủng có thể làm ngắt quãng cuộc sống riêng của bạn để bạn chăm sóc người thân đang đau ốm hoặc giúp đỡ một người bạn đang túng thiếu (gặp nguy khốn).

Mỗi giây phút bạn thưa vâng với ân sủng sẽ làm tăng thêm vinh quang Thiên Chúa trong cuộc sống của bạn. Mỗi bước của sự phó thác, niềm tin hoặc sự vâng phục sẽ đưa bạn đến gần hơn với vinh quang viên mãn mà Thiên Chúa muốn bạn trải nghiệm với Người trên thiên quốc.

Có thể khó mà tin, nhưng bạn được tiền định để hưởng cùng một vinh quang mà tất cả các vị thánh đang trải nghiệm! Thiên đàng là quê hương đích thực của bạn và Thiên Chúa đã hoàn toàn hứa giúp bạn đạt tới quê hương đó. Người đã ban cho bạn tất cả ân sủng bạn cần; bây giờ Người mời bạn hãy nắm chắc lấy ân sủng ấy và hôm nay bạn hãy tiến thêm một bước về phía trước.

“Lạy Chúa Giêsu, con muốn cộng tác với ân sủng của Chúa để con có thể trải nghiệm vinh quang của Chúa”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.