Thơ: Chiến thắng “Cúp Vàng”

0

Người người hâm mộ thể thao
Bên nào chiến thắng banh vào trong khung
Bao nhiêu công sức tập trung
Mời Thầy huấn luyện anh hùng tài cao
Cho dù phí tốn không sao
Ưu tiên danh dự quả “Caosu” này
Mọi phần dân nước cùng say
Ngày ngày theo dõi tin này thắng thua
Đội nào thi cũng ganh đua
Sao cho danh dự là VUA nước mình
Mong cho vô địch liêm minh
Mang về chiến thắng quang vinh ‘cúp vàng’
Tôi ngồi suy nghĩ miên man
Thao trường trần thế CÚP VÀNG cao sang
Nhưng rồi không thể đeo mang
Vào ngày chung kết Thiên đàng đời sau
Ai ai cũng có ngày sau
Điều lành việc dữ theo nhau đi cùng
Khôn ngoan thì cứ gắng công
Làm lành, lánh dữ hầu mong điểm vàng
Dưới trần cùng với Thiên đàng
Cả hai chiến thắng CÚP VÀNG thật siêu
Ai ơi cứ cố tiến nhiều
Đạo đời đẹp hết mọi điều thắng luôn
Nguyện cầu Thiên Chúa ban muôn
Hồng ân trần thế hơp luôn Thiên đàng
Cho đoàn con sống khang an
Yêu người mến Chúa, CÚP VÀNG đời sau.

Nt Elizabeth Nguyễn Thi Kim Loan

Comments are closed.

phone-icon