“TC đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý” – Suy niệm theo “The Word Among Us” ngày 4.11.2019″

0

Suy niệm: Rm 11,29-36

Thánh Phaolô hết sức đau đớn vì nhiều người Do Thái đã không chấp nhận sứ diệp Tin Mừng. Trước đó, trong lá thư gửi cho các tín hữu Rôma, Phaolô đã diễn tả “lòng tôi rất đỗi ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi” đối với người Do Thái, và thậm chí còn quá xa hơn khi ngài nói rằng chính ngài sẽ sẵn sàng “xa lìa Đức Kitô” nếu họ tin (Rm 9, 2.3).

Tuy nhiên, trong đoạn thư hôm nay, rõ ràng Thánh Phaolô đã không mất niềm hy vọng. Thánh nhân tin rằng ơn cứu độ mà Dân Ngoại đã trải nghiệm sẽ khiến cho những người Do Thái phải khao khát Chúa Kitô. Ngài tin tưởng rằng “nhờ lòng thương xót đã được bày tỏ cho [Dân Ngoại], giờ đây họ (người Do Thái) cũng được đón nhận lòng thương xót ấy” (Rm 11,31).

Tất cả chúng ta (khi) biết các thành viên trong gia đình và những người thân yêu của chúng ta không đón nhận Chúa Kitô thì cũng giống như Thánh Phaolô, chúng ta cũng đau lòng cho họ. Chúng ta muốn họ trải nghiệm cùng một tình yêu và lòng thương xót mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên chúng ta, (chúng ta cũng muốn họ) được hưởng cùng sự tự do (như chúng ta) để sống một cuộc sống phong phú và sinh hoa trái. Như Thánh Phaolô, chúng ta cũng biết rằng chúng ta không thể bắt buộc bất kỳ ai phải tin. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho một ngày nào đó tâm hồn họ sẽ mở ra và sẽ có người ở đó để chia sẻ Tin Mừng cho họ.

Trong khi đó, chúng ta cũng có thể có niềm hy vọng. Giống như niềm hy vọng đó dành cho người Do Thái, như thế niềm hy vọng (ơn cứu độ) đó dành cho tất cả mọi người: “Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý” (Rm 11,29). Thiên Chúa sẽ không bao giờ rút lại ơn cứu độ nơi họ; điều đó sẽ trái ngược với bản chất của Người là ban ơn cứu độ. Thiên Chúa đã không loại bỏ bất cứ ai, ngay cả những người đã không đón nhận Người. Thực ra, niềm khao khát lớn nhất của Thiên Chúa là tất cả chúng ta được cận kề với trái tim Chúa từng giây phút mỗi ngày.

Như thế, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta và cho tất cả những ai đang lìa xa Chúa. Chúng ta hãy cầu xin cho ánh sáng của Chúa sẽ chiếu sáng trong cuộc sống của họ. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính chúng ta và cho tất cả các tín hữu; tất cả chúng ta đã được sai vào trong trần gian để loan báo Tin Mừng. Như Thánh Phaolô nói: “Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo Tin Mừng!” (Rm 10,15).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi mọi người đến với Chúa, kể cả những người chưa biết Chúa. Xin hãy mở tâm hồn họ ra với ân sủng của Chúa. Xin hãy ban cho con lòng mạnh dạn và can đảm để chia sẻ với họ tất cả những gì Chúa đã thực hiện trong cuộc sống của con”.

Theo The Word Among Us
   Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon