Thơ: Thân khó phận nghèo

0

Kiếp nghèo khổ lắm, Chúa ơi!
Niềm vui chẳng thấy, nụ cười héo khô
Xin thương chút phận ưu tư
Tháng ngày vất vả sớm khuya nhọc nhằn
Dẫu nghèo nhưng vẫn vững tin
Bởi Thiên Chúa chẳng lãng quên bao giờ [1]
Ngài là Đấng rất nhân từ
Đúng bữa đúng giờ, Ngài vẫn cho ăn [2]
Cầu xin tin mến luôn luôn
Sống nghèo, sống sạch, kính tôn Chúa Trời

TRẦM THIÊN THU

Ngày Người Nghèo lần III, CN XXXIII TN, 17-11-2019

[1] Tv 9:19 – “Người túng thiếu không mãi bị bỏ quên, kẻ nghèo khổ chẳng tuyệt vọng bao giờ.”
[2] Tv 145:15 – “Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa, và chính Ngài đúng bữa cho ăn.”

Comments are closed.

phone-icon