Hiệp Nhất Mùa Xuân

0


“Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.” (Ep 4:5)

Ba Ngôi Một Chúa mà thôi
Chỉ tại loài người xẻ bảy, chia năm [*]
Cái tôi là thứ tồi tàn
Đề cao nó mãi nên làm khổ nhau
Một lần Chúa chết vì yêu
Người ta vẫn bắt Ngài đau khổ hoài
Mùa Xuân chỉ một mà thôi
Sao ba ngày Tết chẳng cười thứ tha?
Cầu xin hiệp nhất mọi nhà
Tết còn tự ái, Xuân chưa trọn niềm

TRẦM THIÊN THU
Tuần Lễ Hiệp Nhất – 2020
[*] 1 Cr 1:13a – “Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư?”

Comments are closed.

phone-icon