Thơ: Giai Điệu Thánh Linh

0

Chúa Giê-su đã hứa rằng
Ban Ngôi Ba xuống ở cùng thế nhân [*]
Lời Thiêng tuyệt đối luôn luôn
Rõ ràng, chính xác, miên man ân tình
Ngọt ngào giai điệu Thánh Linh
Thánh thót cung tình hòa điệu yêu thương
Ru êm ngày tháng dịu dàng
Bảy cung hòa khúc miên trường Thánh Ân
Tạ ơn Thiên Chúa chí nhân
Gia tăng ba đức đối thần ngày đêm
Cầu xin Ngài cũng ban thêm
Đối nhân xử thế – ơn cần thiết luôn

TRẦM THIÊN THU
Lễ Ngũ Tuần – 2020

[*] Ga 14:16 – “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.”

Comments are closed.