Ta đã đặt người làm người canh gác … – SN Chúa nhật XXIII TN năm A

0

Suy niệm: Ed 33,7-9

Giống như Thiên Chúa đã đặt ngôn sứ Edêkien làm một người canh giữ cho “nhà Ítraen” (Ed 33,7), vì thế Người cũng đặt các bậc cha mẹ canh giữ “căn nhà” riêng của họ, gia đình của họ. Như một ngôn sứ, vai trò của họ là phải lắng nghe Thiên Chúa, để khuyến khích con cái, cảnh cáo chúng về tội lỗi và để giúp chúng sống cách nào cho đẹp lòng Chúa. Ơn gọi này cũng không giới hạn nơi các bậc làm cha mẹ. Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta đều phải canh chừng cho nhau.

Làm một người canh giữ có thể cảm thấy choáng ngợp. Từ watch có nghĩa là “để canh giữ và bảo vệ”. Đặc biệt trong trường của các bậc làm cha mẹ, Thiên Chúa đã trao phó cho họ trách nhiệm chăm lo cho hạnh phúc thể lý và hạnh phúc đời đời của con cái họ. Làm cách nào để mọi người có thể sống được những kỳ vọng như thế?

Nhờ sự chuyển cầu. Các bậc cha mẹ biết họ không thể kiểm soát mọi khía cạnh cuộc sống của con cái họ. Sự ảnh hưởng của bậc làm cha mẹ bị giới hạn lại, đặc biệt khi con cái của họ trưởng thành và biết tự lực gành sinh. Nhưng không có giới hạn nào đối với sức mạnh của lời cầu nguyện!

Cầu nguyện cho gia đình của bạn không phải là một sự lãng phí thời gian. Bạn có thể có một danh sách rất dài nếu bạn kể đến các anh chị em và con cháu của bạn. Tuy nhiên, bạn hãy thực hiện một thời điểm để cầu nguyện cho đích danh mỗi người trong số họ và đặc biệt về ý chỉ mà bạn đang cầu nguyện. Sau đó hãy dâng một lời cầu nguyện cho mọi người: “Lạy Chúa, xin hãy bảo vệ và hướng dẫn gia đình con. Xin chúc lành và bảo vệ chúng con khỏi sự dữ. Xin ban tràn đầy bình an và tình yêu của Chúa cho chúng con.

Những lời cầu nguyện của một người canh giữ có sức mạnh như thế nào? Chỉ cần hỏi Chúa Giêsu. Vào đêm trước khi Người chết, Người đã cầu nguyện xin sức mạnh để chịu đựng thập giá. Người đã cầu nguyện để xin cho các tông đồ của mình được sự bảo vệ. Người đã cầu nguyện cho tất cả chúng ta (x. Ga 17,1-26). Hai ngàn năm sau đó, những lời cầu nguyện của Người vẫn đang được đáp lại.

Vì thế bạn hãy bắt chước Chúa Giêsu, Người Canh Giữ vĩ đại của Giáo Hội Người. Hãy phó thác gia đình của bạn cho sự chăm sóc của Cha trên trời. Thiên Chúa sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.

“Lạy Chúa, xin hãy giúp con canh giữ gia đình con. Con phó thác cho sự bảo vệ của Chúa”.

Theo the Word Among us

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon