Thơ: Nhờ Tin

0

[Niệm ý Ga 3:13-17]

Chỉ là con rắn đồng
Mà có khả năng lạ
Cứu người ta thoát khổ
Thật kỳ diệu vô cùng

Con Thiên Chúa toàn năng
Nhập thể và nhập thế
Bị treo trên Thập Giá
Để cứu độ loài người

Đức tin rất tuyệt vời
Do Thiên Chúa ban tặng
Nhờ tin mà chiến thắng
Sạch nhờ Máu Con Chiên

Cảm tạ Chúa từ nhân
Đã dùng cây Thập Giá
Nhục hình của án tử
Để cứu độ chúng con

Hằng ngày xin suy tôn
Hãnh diện về Thánh Giá
Giường Tình của Thánh Tử
Xin xót thương, thứ tha

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon