Thơ: Lửa Tình Mân Côi

0

Có đầu thì có cuối thôi
Kể cả tháng Mười cũng lệ thuộc chung
Miên man kinh nguyện “Kính Mừng…”
Có đầu, có cuối, đọc xong vẫn còn
Cái gì rồi cũng phải mòn
Nhưng lời cầu nguyện vẫn luôn thêm dày
Một ngày rồi lại một ngày
Tháng kia, tháng nọ, tháng này cũng xong
Chuỗi Mân Côi vẫn xoay vòng
Chỉ dừng một chút, chẳng ngừng mãi đâu
Mân Côi là chuỗi nhiệm mầu
Thường xuyên lần hạt, lửa yêu thêm nồng
An tâm có Mẹ yêu thương
Có Mẹ đi cùng mọi lúc, mọi nơi
Thế là kết thúc tháng Mười
Nhưng luôn yêu Mẹ Mân Côi hằng ngày

TRẦM THIÊN THU
Cuối Tháng Mười – 2020

Comments are closed.