Thơ: Tâm Tình Con Nhỏ Thân Thưa Cùng Chúa

0

1/ Bưu điện vĩ đại nhất thế giới
Cạnh cửa thiên đàng tiện biết bao
Mỗi ngày thư tín nhập vào
Chiều đến thiên thần soạn bao trọn két

2/ Trình thư cho Đức Mẹ duyệt xét
Mẹ rất hài lòng một bức thư
“Xin cho con yêu Giê-su!”
Con Chí Thánh của lòng Mẹ dấu ái!

3/ Điều Mẹ ưng giúp con nhớ lại!
Phải nguyện cầu như Chúa dạy khuyên
Để sáng Danh Chúa con nguyện
Sớm chiều phó thác nơi quyền phép Cha

4/ Chúa biết rõ lòng ta hạn hẹp
Ích kỷ tầm thường môi mép thôi
Xin sao để Chúa nhận lời?
Chỉ cần vâng ý Chúa thời tuyệt hay

5/  Giáo hội Chúa rất cần ngay thiện
Nhiều người quảng đại biết dấn thân
Giê-su mời mọi thành phần
Chung tay gặt lúa công phần thưởng sau

6/ Xin cho con nên gương phản chiếu
Bóng hình khiêm hạ Chúa Giêsu
Biết bao dung, sống nhân từ
Nên môn đệ Chúa không ngừng dâng trao.

Nt. Maria Nguyễn Thị Thu Hương

Comments are closed.