“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” – SN Chúa Nhật III Mùa Vọng, năm B

0

Suy niệm: Ga 1,6-8.19-28

Hôm nay là ngày Chúa Nhật hoan hỷ, hoặc ngày Chúa Nhật “Nến Hồng”, như một số trẻ em gọi như thế. Đó là một ngày để mừng vui, vui mà “không dừng lại” và vui mừng “trong tất cả mọi hoàn cảnh”, Thánh Phaolô nói với chúng ta (x. 1 Tx 5,17-18). Nhưng tại sao lại vui mừng hôm nay? Bởi vì Chúa Giêsu đang gần kề!

Trong bài Tin Mừng hôm nay, một số người Do Thái đang chất vấn Gioan Tẩy Giả xem thân thế ông là ai. Gioan trả lời rằng ông không phải là Đức Kitô, Đấng đến để cứu độ dân Ítraen. Gioan đang đơn thuần làm chứng cho Chúa Kitô và ông công bố: “Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1,23). Nhưng rồi ông chuyển sang trò chuyện với họ. Ông nói: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (Ga 1,26). Vị ấy là Đấng Mêsia. Đấng rất đỗi thánh thiện đến nỗi Gioan thậm chí không đáng cởi giày cho Người. Gioan hy vọng rằng họ sẽ vui mừng vì Đấng Mêsia đã đến gần – nhưng những con người này không thể nhận ra Người.

Chúa Giêsu cũng gần kề với chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta có những nỗi lo lắng đến độ không nhận ra Người: Trong sự nhộn nhịp của việc chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh; Trong nỗi đau buồn về một người thân đã mất; Trong những nỗi lo lắng về tương lại. Đức tin mách bảo cho chúng ta rằng Chúa Giêsu đang ở đó, nhưng dường như thật khó để cảm nhận được sự hiện diện của Người đang ở giữa chúng ta. Ngay cả Gioan cũng đã lo lắng: “Tôi không biết Người”, sau đó ông nói: “Bây giờ tôi đã thấy, nên làm chứng rằng Người là Con Thiên Chúa” (Ga 1,34.34).

Như thế ai sẽ làm nên sự khác biệt? Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu gọi Người là “Thần Khí sự thật” Đấng dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn (Ga 16,13). Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta và giúp chúng ta hiểu Người là ai. Gioan đã cố gắng cho những người hỏi ông rằng họ đang bỏ lỡ một điều quan trọng. Tương tự, Thánh Thần có thể mở mắt chúng ta để chúng ta không bỏ lỡ việc nhận ra Chúa Giêsu đang hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.

Chúa Giêsu không ẩn mặt; Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần để mọi người có thể nhận biết Người. Và đó là một lý do để vui mừng.

 “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở đôi mắt con. Xin giúp con nhận ra Chúa Giêsu hôm nay”.

Theo the Word Among us
Nguồn: https://wau.org/meditations/2020/12/13/177572/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon