Thơ: Tiếng Vọng Mùa Dịch

0

8
Sóng đại dịch lan tràn thế giới
Khiến mọi người bối rối tâm can
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Xót thương cứu chữa, ban ơn an bình

Sống Mùa Vọng lặng thinh cầu nguyện
Chờ mong đến điểm hẹn giáng sinh
Hân hoan đón Đấng Cứu Tinh
Xác phàm mặc lấy, hy sinh cứu đời

Như khăn xô khắp nơi phủ kín
Tang tóc buồn xuất hiện khắp nơi
Mùa Chay đã khổ sở rồi
Bây giờ Mùa Vọng lại chơi vơi buồn

Xin tỉnh thức canh tân đời sống
Và xin vâng ý muốn của Ngài
Chúa không thích vẻ bề ngoài
Âm thầm đón Chúa bằng lời xin vâng

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.