Thơ: Tinh Khôi Thánh Nữ

0

Tinh khôi đóa sen trắng
Giữa bùn lầy hôi tanh
Đóa sen vẫn đứng vững
Đẹp tươi màu trắng tinh

Tinh khôi đóa sen thánh
Trinh Nữ Ma-ri-a
Tuân phục và công chính
Không vương chút vết nhơ

Giữa cuộc đời ô nhiễm
Nhiều độc tố vây quanh
Cầu xin Mẹ che chở
Không mắc kế yêu tinh

Giữa cuộc đời dơ bẩn
Dịch tung hoành dọc ngang
Cầu xin Mẹ gìn giữ
Khỏi lây nhiễm vi trùng

TRẦM THIÊN THU
Lễ Mẹ Vô Nhiễm – 2020

Comments are closed.

phone-icon