Thơ: Mắt Mù Sáng Tỏ

0

Sáng đời nên mù Chúa
Sao-lê bách hại đời
Mù đời để thấy Chúa
Phao-lô mới nên người

Cái may là cái rủi
Cái rủi là cái may
Như Tái Ông mất ngựa
Như vậy mà lại hay

Ranh mãnh là khôn lỏi
Ngu dại mà huênh hoang
Không biết nhiều đỡ tội
Biết lắm lại hoang đàng

Đừng ngông nghênh ảo tưởng
Kẻo khốn nạn đời mình
Hống hách là ảo giác
Rồi chống chế, biện minh

Chẳng ai chưa hề ngã
Cả nghĩa bóng, nghĩa đen
Kinh nghiệm nào cũng quý
Nhưng liệu có nên khôn?

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Phaolô trở lại – 2021

Comments are closed.