Hãy dành riêng cho tôi Banaba và Saolô – SN ngày 28.4.2021

0

Suy niệm: Cv 12, 24 – 13,5

Bài đọc một hôm nay mô tả sự khởi đầu của các cuộc hành trình truyền giáo của thánh Phaolô. Trong mười lăm chương tiếp theo của Sách Công vụ, chúng ta sẽ theo chân vị sứ đồ anh hùng này trên khắp vùng Tiểu Á và Nam Âu khi ông rao giảng Tin mừng và thành lập các giáo đoàn.

Nhưng còn thánh Banaba, người cộng sự đầu tiên của ông trong sứ mệnh thì sao? Phaolô là một nhân vật quá đáng đến mức có xu hướng làm lu mờ Banaba – và điều đó thật đáng xấu hổ. Bởi vì nếu không có Banaba, chúng ta sẽ không có thánh Phaolô.

Tên thật của Banaba là Giuse, nhưng các sứ đồ đầu tiên đặt biệt danh cho ông là Banaba, tiếng Aram có nghĩa là “con của sự khích lệ” (Cv 4, 36). Và đó chính xác là những gì ông ấy đã từng. Ông luôn quan tâm đến những người bị áp bức, bị hiểu lầm và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ông luôn tìm cách xây dựng và khuyến khích họ. Chẳng hạn, ông đã từng bán một mảnh đất mà mình sở hữu và đưa tiền cho các tông đồ để giúp họ chăm sóc những thành viên nghèo hơn của giáo đoàn mới (4, 37).

Banaba cũng đứng ra bênh vực Phaolô khi hội thánh Giêrusalem đặt câu hỏi về sự cải đạo của Phaolô (Cv 9, 26-30). Và khi hội thánh tại An-ti-ốt bắt đầu phát triển, Banaba đi đến Tạt-sơ để tìm Phaolô. Ông đã thành công trong việc thuyết phục Phaolô – người vẫn còn một chút tiếng xấu ở Giêrusalem – trở lại An-ti-ốt và trở thành người trợ tá của ông (11, 25-26).

Banaba đứng về phía người anh em họ của mình là Gioan Máccô sau khi Phaolô từ chối đi cùng ông vì Gioan Máccô đã bỏ rơi họ trong một sứ mệnh trước đó (Cv 13,13; 15, 36-38). Quá khứ của con người không quan trọng đối với Banaba, chỉ là tương lai của họ. Ông không tập trung vào sự thiếu sót của họ. Thay vào đó, ông tìm cách giúp họ khám phá cách họ có thể phục vụ Chúa.

Thế còn bạn? Tất cả chúng ta đều cần sự động viên. Đó là bởi vì chúng ta có thể quá quen với việc suy nghĩ về điểm mà chúng ta thiếu sót đến mức chúng ta đánh mất những ơn sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta và sự thật rằng Ngài đang kêu gọi chúng ta phục vụ Ngài.

Đừng rơi vào cái bẫy đó! Hãy để nhân chứng của Banaba khuyến khích bạn. Thiên Chúa đã ban cho bạn những ơn sủng đặc biệt, và Ngài muốn bạn sử dụng chúng để xây dựng Hội Thánh của Ngài. Ngài thậm chí có thể có một biệt danh đặc biệt cho bạn!

Lạy Cha, xin giúp con nhận ra những ơn sủng của con và sử dụng chúng cho vinh quang của Cha.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.

phone-icon