Mầu nhiệm đau khổ

0

Dù là ai cũng được Thiên Chúa ban cho sự tự do trọn vẹn, nghĩa là chúng ta có thể quyết định chọn bất cứ thứ gì mình muốn. Quyền tự do rất quý giá, nhưng cũng rất đáng sợ. Thánh LM TS Tôma Aquinô nói: “Giuđa có quyền lựa chọn ý chí tự do trong suy nghĩ của mình, nhưng Giuđa đã cho phép ma quỷ xâm nhập vào trái tim và suy nghĩ của mình, để thực hiện hành vi tội lỗi tồi tệ nhất mà cả thế giới đều được chứng kiến. Hậu quả của Giuđa là cái chết không được ân sủng.”

Ông Phêrô chối Thầy ba lần trong một đêm. Đó là quyền tự do của ông. Ông Giuđa bán Thầy để thỏa mãn ý riêng. Đó là quyền tự do của ông. Hai con người đó dùng quyền tự do không đúng, nhưng số phận của họ hoàn toàn khác nhau: Ông Phêrô được tha thứ vì vẫn tin tưởng vào tình thương của Thầy, còn ông Giuđa cậy vào sức mình nên tuyệt vọng và tự kết liễu đời mình. Số phận của chúng ta tùy thuộc vào quyết định của chính mình.

Chắc chắn không ai lại không đau khổ – bằng cách này hay cách nọ, tinh thần hoặc thể lý. Chúa Giêsu nói với Thánh Faustina: “Con đừng ngạc nhiên vì đôi khi bị tố cáo bất công. Chính Ta đã từng uống trước chén đau khổ bất công này vì yêu con.” (Nhật Ký, 289) Và như để động viên chúng ta chịu đau khổ, Thánh Faustina cho biết: “Tôi thấy rằng sự đau khổ và lời cầu nguyện của tôi đã gông cùm Satan và giành lấy nhiều linh hồn khỏi nanh vuốt của nó.” (Nhật Ký 1465)

Thế thì rất tuyệt vời. Cứu người khác cũng là cứu chính mình. Đau khổ có giá trị vô cùng, nếu… Nếu gì? Thánh Faustina cho biết Chúa Giêsu nói về giá trị của đau khổ:

1. Hãy nối kết những đau khổ nhỏ bé của con với Cuộc Khổ Nạn Đau Thương của Ta, để chúng có giá trị vô hạn trước mặt Ta. (Nhật Ký 1512)

2. Sự hy sinh nhỏ nhất cũng có giá trị lớn trong mắt Ta. (Nhật Ký 639)

3. Ái nữ của Ta, Ta muốn hướng dẫn con cách cứu các linh hồn qua việc hy sinh và cầu nguyện. Con sẽ cứu được nhiều linh hồn nhờ cầu nguyện và đau khổ hơn là một nhà truyền giáo chỉ qua những việc giảng dạy. Ta muốn xem con như sự hy sinh của tình yêu sống động, mà sau đó mang sức nặng trước mặt Ta. (Nhật Ký 1764)

4. Sức mạnh mà con chịu đau khổ đến từ việc con thường xuyên rước lễ. Vì vậy, hãy thường xuyên đến gần Nguồn Mạch của Lòng Thương Xót để múc lấy những gì con cần bằng chiếc bình tin cậy. (Nhật Ký 1487)

5. Con làm Ta hài lòng nhất khi con suy niệm về Cuộc Khổ Nạn Đau Thương của Ta. (Nhật Ký 1512)

6. Việc chiêm ngưỡng những vết thương đau đớn của Ta rất có ích cho con, và điều đó mang lại cho Ta niềm vui lớn lao. (Nhật Ký 369)

7. Hãy nhớ Cuộc Khổ Nạn của Ta, và nếu con không tin lời Ta nói thì ít nhất hãy tin vào các vết thương của Ta. (Nhật Ký 379)

8. Ta từ trời xuống vì tình yêu dành cho con, Ta sống cho con, Ta chết cho con, Ta tạo Thiên Đàng cho con. (Nhật Ký 853)

Thánh Faustina cầu nguyện: “Lạy Chúa, Ngài có thể cứu hàng ngàn thế giới chỉ bằng một lời nói; một tiếng thở dài từ Chúa Giêsu sẽ làm thỏa mãn công lý của Ngài. Nhưng chính Chúa Giêsu, hoàn toàn vì yêu thương chúng con, đã trải qua Cuộc Khổ Nạn khủng khiếp như vậy. Công lý của Chúa Cha sẽ được nguôi ngoai với một tiếng thở dài từ Ngài, và tất cả sự tự hạ mình của Ngài là công trình của Lòng Thương Xót và tình yêu khôn tả của Ngài.” (Nhật Ký 1747)

Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con vác Thánh Giá theo chân Chúa, và xin giúp chúng con đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Tuần Thánh – 2021

▶ Mầu Nhiệm Thập Giá – https://youtu.be/oXhiEd1PmhY

Comments are closed.

phone-icon