Thơ: 70 năm – Ký Ức Tạ Ơn

0

KÝ ỨC TẠ ƠN
(TẠ ƠN THIÊN CHÚA – GHI ƠN QUÝ BỀ TRÊN, QUÝ DÌ QUA 70 NĂM THÀNH LẬP HỘI DÒNG ĐA MINH TAM HIỆP)

Chúng con lòng hướng trông lên,
Tạ ơn Thiên Chúa ở bên hộ phù.
Vượt thời gian khó mịt mù,
Chúng con tưởng nhớ “Bùi Chu Nôi Hồng”.

Biển Đông sóng cuộn xoay luồng,
Hạc bay xa tổ hướng nguồn cội xưa.
Nhớ về phương Bắc ngày xưa,
Bùi Chu xứ đạo mới vừa khởi sinh.

Đuốc hồng truyền giáo Đa Minh,
Sáng bừng nơi ấy, trao tình yêu thương.
Ươm mầm hạt giống quê hương,
Trổ hoa sinh trái thơm hương lẫy lừng.

Qua nhiêu năm tháng thịnh hưng,
Thế rồi phải bỏ quê hương tìm đường.
Bập bềnh mây nước mù sương,
Vào miền đất lạ ven rừng Đồng Nai.

Khổ công xây dựng lâu dài,
Bẩy mươi năm khó, trái sai nặng cành.
Ngày xưa Xuân Lộc vắng tanh,
Giờ nhờ ơn Chúa nổi danh đất lành.

Quý Dì tâm đức nhiệt thành,
Chuyên đào tạo đệ tử nhanh trưởng thành.
Tâm Linh, Tu Đức, Trí Hành,
Truyền thông, gia chánh, chuyên ngành đủ khoa.

Chị em vui sống thuận hòa,
Đa Minh Tam Hiệp một Cha, cùng Dòng.
Đoàn con nguyện quyết một lòng,
Sống ơn đoàn sủng hướng lòng vươn cao.

Chúng con, cánh hạc bay cao,
Bay xa, bay mãi, tới bao vùng Trời.
Xem chừng Chúa chỉ định nơi,
Chúng con hạ cảnh gieo Lời Trường Sinh.

Đồng xanh bông lúa kết tinh,
Hạt vàng trĩu nặng, ân tình Chúa ban.
Chúng con hoan chúc ca vang,
Dâng Ngài những cánh đồng vàng tạ ơn.

Còn lời cảm tạ nào hơn,
Ơn lành Chúa xuống, Ân Nhân mở lòng.
Chúng con nguyện ước cầu mong.
Chúa ban ơn xuống như lòng cậy trông.

Đa Minh Tam Hiệp Vườn Hồng.
Trổ sinh nhiều nụ, sai bông Vườn Dòng.
Bảy mươi năm mãi xoay vòng,
Dâng lên Thiên Chúa tấm lòng chúng con.

Tu xá Thánh Giuse I – Tân Mai

Comments are closed.

phone-icon