Hỡi Bà, này là con Bà! – SN Lễ Mẹ Giáo Hội (24.5.2021)

0

Suy niệm: Ga 19: 25-34

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Maria đang trải qua thời khắc đau đớn nhất trong cuộc đời khi chứng kiến cái chết chậm chạp và đau đớn của con trai mình trên thập tự giá. Nhưng trong cảnh đau khổ không thể chịu đựng nổi này, có những mầm mống của một khởi đầu mới đối với Đức Maria, Đấng mà chúng ta tôn vinh hôm nay là Mẹ của Giáo hội.

Khi gần chết, Chúa Giêsu giao cho Gioan trách nhiệm chăm sóc Đức Maria, và truyền thống cho rằng Mẹ đã sống với ngài cho đến khi được lên Thiên đàng. Nhưng hãy lưu ý rằng Chúa Giêsu không chỉ nói: “Gioan, hãy chăm sóc Mẹ Thầy”. Ngài cũng không nói với Đức Maria: “Gioan sẽ giống như một đứa con của Mẹ” Chúa Giêsu đang kêu gọi họ kết nối sâu sắc hơn với nhau: “Hỡi Bà, này là con Bà. . . Này là Mẹ con” (Ga 19, 26- 27). Mối liên hệ này sẽ đưa cuộc đời của Đức Maria theo một hướng mới và sẽ ảnh hưởng đến toàn thể Giáo hội.

Mặc dù sự sắp xếp của Mẹ với Gioan đã giúp ích cho Đức Maria, nhưng chúng ta có thể cho rằng sự hiện diện của Đức Maria, ngược lại, là một ơn lành thậm chí còn sâu sắc hơn cho Gioan và tất cả các môn đồ. Lần tiếp theo, Đức Maria được nhắc đến trong Kinh thánh, Mẹ đang cầu nguyện với các môn đồ sau khi Chúa Giêsu lên trời (Cv 1, 14). Có lẽ cho đến thời điểm này các môn đồ vẫn chưa biết rõ về Đức Maria, và bây giờ họ đang tìm hiểu thêm về Mẹ. Vì bản chất thánh khiết của mình, Mẹ sẽ là một hình mẫu; chắc chắn Mẹ đã chia sẻ sự khôn ngoan và lời khuyên của mình với họ.

Cha mẹ nào không thích nói về con cái của mình? Có thể đây là lần đầu tiên các môn đồ nghe về sự ra đời của Chúa Giêsu và những năm đầu của Ngài, những câu chuyện cuối cùng đã được đưa vào Kinh Thánh. Nhưng quan trọng nhất là tình mẫu tử mà Mẹ Maria đã thể hiện cho các môn đồ – cách Mẹ khuyến khích họ trong sứ mệnh và an ủi họ khi đối mặt với khó khăn.

Đức Maria là người mẹ hoàn hảo, trước hết là với Chúa Giêsu, sau đó là Gioan, và bây giờ là đối với chúng ta. Mẹ không phải là một vị thánh xa vời nào đó để được ngưỡng mộ từ xa. Mẹ là gia đình. Tình yêu của Mẹ dành cho Giáo hội – và dành cho bạn – mật thiết, trong sáng và mạnh mẽ hơn bất kỳ tình yêu trần thế nào. Thật an ủi biết bao khi biết rằng Mẹ đang hướng dẫn Giáo hội, luôn dẫn chúng ta đến gần Chúa Giêsu hơn!

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu bầu cho chúng con, là con cái của Mẹ!

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD

Comments are closed.