Thơ: Marathon Mân Côi

0

Mân Côi – hoa đẹp tháng Năm
Hiệp thông cầu nguyện, ngọt niềm mến tin
Cùng nhau tha thiết khấn xin
Cho cơn đại dịch không còn gây nguy
Muôn hoa thắm sắc gần, xa
Hoa Mân Côi cũng đẹp Mùa Hồng Ân
Cầu xin Đức Mẹ từ nhân
Ra tay cứu giúp thế trần mọi nơi
Chiếc thang bắc thẳng lên trời
Đó là Đức Mẹ giúp người bình an
Đầu ngày, đầu tháng, đầu tuần
Cầu xin Thiên Chúa thêm phần tin yêu
Kiếp người còn lắm khổ đau
Loay hoay đại dịch, sớm chiều lắng lo
Như lời thức tỉnh người ta
Ăn năn thì Chúa sẽ cho an bình
Chúng con đã biết tội mình
Xin Chúa thương tình, xin Mẹ cầu thay

TRẦM THIÊN THU
Tháng Hoa – 2021

Comments are closed.