Hãy tỉnh thức luôn – Suy niệm song ngữ theo WAU, ngày 27.11.2021

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – November, 2021

 

Hãy tỉnh thức luôn (Lc 21, 36)

Hãy nhớ lại khi bạn còn học ở trường và giáo viên của bạn đã từng bảo bạn đừng nói chuyện nữa hoặc đừng rời khỏi ghế một lần nữa? Nếu bạn không hành xử tốt, bạn sẽ bị đưa đến văn phòng hiệu trưởng.

Chà, trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, lời cảnh báo của Chúa Giêsu về việc đứng trước mặt “Con Người” nghe có vẻ đáng sợ đối với chúng ta giống như tiếng của văn phòng hiệu trưởng đối với một học sinh trẻ (Lc 21, 36). Tốt hơn là bạn nên hành xử tốt, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối lớn!

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhìn bài đọc này qua lăng kính tình yêu của Chúa Giêsu hơn là qua lăng kính sợ hãi của chúng ta? Có lẽ chúng ta có thể thấy rằng Ngài đang cảnh báo chúng ta đừng trở nên “buồn ngủ” về mặt thiêng liêng vì Ngài không muốn chúng ta bỏ lỡ đặc ân được sống trong sự hiện diện của Ngài (Lc 21, 34).

Tất cả chúng ta đều biết “chè chén và say sưa” có thể khiến chúng ta trở nên u mê và uể oải như thế nào, nhưng điều tương tự cũng có thể xảy ra nếu chúng ta bị cuốn vào các hoạt động hằng ngày của mình. Giống như một cặp vợ chồng xa cách nhau vì họ để việc nhà, việc vặt và công việc chi phối cuộc sống của mình, chúng ta có thể trở nên bận tâm đến các nghĩa vụ của mình đến mức bỏ qua lời mời của Chúa Giêsu dành thời gian cho Ngài. Chúng ta biết rằng thời gian với Chúa Giêsu là quá quý giá và mang lại sự sống để nhận được sự xưng thú ngắn ngủi, nhưng đến cuối ngày, chúng ta quá mệt mỏi.

Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Nhưng chúng ta nên bớt lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi Ngài làm vậy và chú ý nhiều hơn đến cách chúng ta có thể tỉnh thức và phản ứng -ngay bây giờ- về sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Đó là ý nghĩa của việc tỉnh thức: tìm kiếm Chúa Giêsu ngay tại đây và ngay bây giờ, đừng để bị cuốn hút vào những gì Ngài sẽ làm trong tương lai.

Mỗi ngày là một cơ hội khác để “đứng trước mặt Con Người” (Lc 21, 36). Mỗi ngày là một cơ hội mới để đến với sự hiện diện của Chúa Giêsu, hãy để Ngài dạy bạn qua lời Ngài, và để Ngài uốn nắn tâm hồn của bạn. Nếu bạn trung thành với Ngài mỗi ngày, bạn sẽ không có gì phải sợ hãi vào ngày cuối cùng khi bạn đứng trước Ngài một lần nữa – lần này là mãi mãi.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tỉnh thức với sự hiện diện của Chúa hôm nay.

***

DAILY MEDITATION: LUKE 21:34-36

Be vigilant at all times. (Luke 21:36)

Remember when you were in grade school and your teacher used to tell you to stop talking or not to get out of your chair again? If you didn’t behave, you’d be sent to the principal’s office.

Well, in today’s Gospel reading, Jesus’ warning about standing before the “Son of Man” can sound as scary to us as the principal’s office sounds to a young student (Luke 21:36). You’d better be good, or you’re going to be in deep trouble!

But what if we looked at this reading more through the lens of Jesus’ love than through the lens of our fear? Maybe we could see that he is warning us not to become spiritually “drowsy” because he doesn’t want us to miss out on the privilege of living in his presence (Luke 21:34).

We all know how “carousing and drunkenness” can make us spiritually dull and drowsy, but the same thing can happen if we get caught up in our day-to-day activities. Like a married couple who drift apart because they have let chores, errands, and work dominate their lives, we can become so preoccupied with our obligations that we neglect Jesus’ invitation to spend time with him. We know that time with Jesus is too precious and life-giving to receive short shrift, but by the end of the day, we’re just too tired.

We know that Jesus will return someday. But we should worry less about what will happen when he does and pay more attention to how we can wake up and respond—right now—to his presence in our lives. That’s what it means to be vigilant: to look for Jesus right here and right now, not to get caught up in what he will do in the future.

Every day is another opportunity to “stand before the Son of Man” (Luke 21:36). Every day is a fresh chance to come into Jesus’ presence, let him teach you through his word, and let him form your heart. If you stay faithful to him every day, you’ll have nothing to fear on that final day when you stand before him once more—this time for all eternity.

“Jesus, help me to wake up to your presence today.”

Comments are closed.

phone-icon