Chiêm ngưỡng

0

 Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng

Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô
Ngôi Lời Hằng Hữu,
đã bước vào thế giới này [1]
để loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn,
công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa”. [2]

Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô,
đã hiệp hành với thế giới này
theo lệnh truyền yêu thương của Chúa Cha[3]
để nên giống anh em mình về mọi phương diện,
để trở thành một vị Thượng Tế nhân từ và trung tín,
trong việc thờ phượng Thiên Chúa hầu đền tội cho dân[4],

Chính vì thế,
Chúa đã chia sẻ tận cùng kiếp sống làm người của chúng con:
Làm việc với đôi tay con người,
Nghĩ tưởng với tâm trí con người,
Hành động với ý muốn con người,
Và yêu thương với trái tim con người [5]

Và cuối cùng,
Chúa đã kết thúc cuộc đời trần thế
Bằng cái chết đau thương trên đỉnh đồi Golgotha
vào chiều Thứ Sáu hơn hai ngàn năm trước,
khi bản thân Chúa đã trải qua thử thách và khổ đau tột cùngđể trở thành vị lãnh đạo thập toàn. [6]
Chúa đã hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”,[7]
Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục [8]

Ôi Chúa Giêsu!
Lạy Đấng Cứu Độ trần gian,
trong chiêm ngưỡng, phục lạy và tôn thờ,
Chúng con cùng với Hội Thánh,
Cảm tạ và tuyên xưng Chúa:
đã chết Chết trên thập giá vì yêu thương chúng con,
đã xoá sổ nợ bất lợi cho chúng con,
đã huỷ bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.[9]
để chúng con được sống lại trong ân sủng,

nhờ Hy tế cứu độ của Chúa:
“Một mầu nhiệm vô biên,
Mầu nhiệm của lòng thương xót.
Chúa còn có thể làm gì hơn nữa cho chúng con ?
Khi cho con thấy thực sự một tình yêu “cho đến cùng” của Chúa !
một tình yêu không còn ranh giới.[10]

Lạy Đấng Cứu Độ trần gian,
nhờ Mầu nhiệm Vượt Qua vinh hiển của Chúa,
xin dìm chúng con vào trong cái chết của Chúa,
xin cho chúng con cùng được mai táng với Chúa,[11]
để được sống lại với Người:

Đó là niềm tin và hy vọng của chúng con [12]
hôm nay và mãi mãi! Alleuia!

_______________________

[1]  Ga 1,10-12.14
[2]  Lc 4:18-19
[3]  x Ga 6,38-40
[4]  Dt 2, 17
[5]  x Youcat số 79
[6]  x Dt 2, 10
[7]   Pl 2,9
[8]   Dt 5,8
[9]  Cl 2,14
[10]  TĐ. Ecclesia de Eucharistia, số 11
[11]   x Rm 6,4
[12]   x Rm 6,8

Comments are closed.

phone-icon