Đến với Chúa

0

1. Đến với Chúa con chỉ xin Lòng Thương Xót
Chúa chạnh lòng tuôn đổ xuống muôn ơn
Ơn cao trọng Chúa cho con nhận được
Lòng Thương Chúa, ôi sao quá nhiệm mầu!

2. Điều kỳ diệu làm con kinh ngạc!
Người bé nhỏ Chúa lại tỏ mình ra
Đưa con vào Quỹ đạo Tình yêu bao la!
Qua lối nhỏ mang tên: Đường Tín Thác.

3. Ôi Ân sủng tuôn đổ như dòng thác
Trên các tội nhân và những người khổ đau
Chúa cúi xuống lau khô bao giọt lệ
Trên khuôn mặt những mảnh đời lầm than
Chúa phá tan bao ngờ vực nghi nan
Nơi cõi lòng, nơi tâm hồn người chai đá nhất!

4. Hạnh phúc nhất nay con tìm gặp được
Là được dìm vào biển tình Xót Thương
Để giờ đây con cảm nghiệm được Lòng Chúa Xót Thương
Biết cho đi khi no say Tình Chúa.

5. Lòng Thương Xót Chúa đời con luôn ấp ủ!
Và truyền rao đến tận cùng biên cương
Để nhân loại nhận được Lòng Xót Thương
Được cứu rỗi không một ai phải hư mất.

Xin hiệp cùng Chị Thánh Tiến sỹ Tình yêu Catarina Siena để muôn đời chúc tụng tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa.

Gioakim Maria Chúa Thánh Linh Văn Hậu

 

Comments are closed.

phone-icon