The last Adam a life-giving spirit – Suy niệm theo WAU ngày 17.9.2022

0

Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, Septemper 2022

 

Saturday, Septemper 17, 2022

The first man, Adam, became a living being, the last Adam a life-giving spirit.

1Cor 15, 35-37. 42-49

God certainly had lofty plans for men and women! Just think about our first parents. When God breathed life into Adam, he rose from the dust of the ground to take his place as the crown of all creation. But we know what happened: our hero stumbled. He chose independence from God, and that choice initiated a spiral of brokenness and sin for all his descendants.

Into this marred world God sent a new hero who did not falter. Instead of passing on sin as Adam did, Jesus passed on divine life. As St. Paul says in today’s first reading, Jesus, “the last Adam,” became a “life-giving spirit” (1 Corinthians 15:45). When he rose from the dead, Jesus became the first of many human bodies to rise in glory. His resurrection shows us that our bodies are more than a delivery system for our souls; they have eternal value.

This hope of bodily resurrection is the foundation of our whole faith. Christianity is more than a moral code followed by the hope of eternal rest for our disembodied souls. Jesus’ body, the same body that he had in his earthly life, is now at his Father’s side. And in Christ, our bodies too will be with him on the last day. Yes, the eyes you are reading with and the hands that are holding this magazine have a heavenly destiny!

So join with God in taking the long view. Before creation, he had a plan for you that extends past your fleeting natural life. You were made to be with him, transformed in body and soul, forever.

Today, take some time to lift your mind above the hustle and bustle of daily life. Try to imagine what it will be like to be glorified in heaven, freed from weakness, fear, self-interest, decay, and even time and space. As you do, ask God to fill you with hope—a hope that will sustain you in this life and help you look forward eagerly to the next.

“Jesus, help me to live in hope of the glorious life that awaits me.”

Thứ Bảy, ngày 17.9.2022

Con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống (1Cr 15,45)

1Cr 15, 35-37. 42-49

Thiên Chúa chắc chắn đã có những kế hoạch cao cả cho người nam và người nữ! Chỉ cần nghĩ về cha mẹ đầu tiên của chúng ta. Khi Thiên Chúa thổi sự sống vào Ađam, ông đã trỗi dậy từ bụi đất để thay thế Ngài làm vua của mọi thụ tạo. Nhưng chúng ta biết điều gì đã xảy ra: người hùng của chúng ta đã vấp ngã. Ông đã chọn sự độc lập khỏi Thiên Chúa, và sự lựa chọn đó đã khơi mào cho một vòng xoáy tan vỡ và tội lỗi cho tất cả con cháu của ông.

Vào thế giới hư hỏng này, Thiên Chúa đã gửi một anh hùng mới không chùn bước. Thay vì truyền lại tội lỗi như Ađam đã làm, Chúa Giêsu đã truyền lại sự sống thiêng liêng. Như thánh Phaolô nói trong bài đọc đầu tiên hôm nay, Chúa Giêsu, “Ađam cuối cùng”, đã trở thành một “thần khí ban sự sống” (1Cor 15,45). Khi từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu trở thành người đầu tiên của loài người sống lại trong vinh quang. Sự phục sinh của Ngài cho chúng ta thấy rằng thể xác của chúng ta còn giá trị hơn một hệ thống cung cấp cho linh hồn chúng ta; chúng có giá trị vĩnh cửu.

Niềm hy vọng về sự phục sinh của thân thể này là nền tảng của toàn bộ đức tin của chúng ta. Kitô giáo không chỉ là một quy tắc đạo đức được tuân theo bởi hy vọng về sự yên nghỉ vĩnh viễn cho những linh hồn rã rời của chúng ta. Thân thể của Chúa Giêsu, cùng một thân thể mà Ngài đã có trong cuộc sống trên trần thế, giờ đây ở bên cạnh Chúa Cha. Và trong Đức Kitô, thân thể chúng ta cũng sẽ ở với Ngài vào ngày sau hết. Vâng, đôi mắt bạn đang đọc và đôi tay đang cầm cuốn tạp chí này là một định mệnh trời cho!

Vì vậy, hãy tham dự với Thiên Chúa trong việc nhìn xa trông rộng. Trước khi sáng tạo, Ngài đã có một kế hoạch cho bạn kéo dài qua cuộc sống tự nhiên phù du của bạn. Bạn đã được tạo dựng để ở bên Ngài, được biến đổi về thể xác và linh hồn, mãi mãi.

Hôm nay, hãy dành chút thời gian để nâng tâm trí của bạn lên trên nhịp sống hối hả và bận rộn hằng ngày. Hãy thử tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào khi được tôn vinh trên Thiên đàng, thoát khỏi sự yếu đuối, sợ hãi, tư lợi, mục nát, thậm chí cả thời gian và không gian. Khi bạn làm như vậy, hãy cầu xin Thiên Chúa lấp đầy niềm hy vọng cho bạn – hy vọng sẽ duy trì bạn trong cuộc sống này và giúp bạn háo hức mong chờ cuộc sống mai sau.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sống trong hy vọng về cuộc sống vinh quang đang chờ đợi con.

   

HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI. . . ĐƠM HOA KẾT TRÁI NHỜ SỰ KIÊN TRÌ

(Lc 8, 4-15)

Kiên trì: tất cả chúng ta đều biết nó có nghĩa là gì. Đừng bỏ cuộc. Hãy tiếp tục khi mọi việc trở nên khó khăn. Hãy nghiến răng và tiếp tục cố gắng. Tất cả những điều đó nghe có vẻ khó chịu và đôi khi gần như không thể.

Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại dùng từ này khi mô tả “đất màu mỡ” – những người mà lời Thiên Chúa bén rễ và sinh trái tốt (Lc 8, 15)? Có lẽ bởi vì nếu không có sự kiên trì, thì khó có kết quả hơn nhiều. Chỉ cần nhìn vào những người được mô tả trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay. Những người trên đất đá vui mừng đón nhận lời Thiên Chúa, nhưng họ tin “nhất thời” (8, 13). Và thay vì kiên trì trước nghịch cảnh, những người ở trong đất đầy gai góc đã tự cho phép mình trở nên “nghẹt thở trước những lo lắng, giàu sang và thú vui của cuộc sống” (8, 14).

Sự kiên trì là chìa khóa cho mọi khía cạnh của cuộc hành trình tâm linh của chúng ta. Chúng ta cần phải kiên trì khi chiến đấu với sự cám dỗ và sự dối trá của ma quỷ. Chúng ta phải kiên trì chiến đấu với những sao lãng khiến chúng ta mất tập trung vào Chúa và đặt nó vào những thứ nhỏ hơn không làm chúng ta hài lòng. Và quan trọng nhất, chúng ta cần kiên trì cầu nguyện.

Khi dành thời gian cho Thiên Chúa mỗi ngày, chúng ta có nhiều khả năng sinh hoa trái hơn cho Thiên Chúa và vương quốc của Ngài. Trong lời cầu nguyện, Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để đối mặt với những thử thách và ý chí để tiếp tục. Vì vậy, nếu chúng ta có thể kiên trì cầu nguyện, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh để kiên trì trong mọi việc khác mà Ngài đang yêu cầu chúng ta.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng trung thành với lời cầu nguyện hằng ngày. Vì vậy, cuộc sống thường bị cản trở. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong lĩnh vực này, hãy cầu xin Chúa giúp bạn. Ngài có thể chỉ ra những thời điểm trong ngày bận rộn của bạn mà bạn có thể dành thời gian quý báu cho Ngài, dù chỉ là vài phút. Có lẽ bạn có thể nhờ một người bạn cầu thay cho bạn. Chỉ cần tiếp tục cố gắng và biết rằng theo thời gian, “cuộc hẹn” hằng ngày với Chúa có thể trở thành phần quý giá nhất trong ngày của bạn – điều mà bạn sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con kiên trì cầu nguyện để con có thể sinh hoa kết trái cho Chúa.

Comments are closed.

phone-icon