Chầu Thánh Thể – Chúa Nhật 31 Thường Niên C

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC

– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội

– Hát: Lòng Chúa ái tuất

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

Lạy Chúa Giêsu, một lần nữa chúng con lại được kêu gọi trở về bên Chúa, Đấng là nguồn mạch tình yêu, để suy niệm về một tình yêu hết sức sống động, và chân thành của Chúa, rồi cùng hòa dâng lên Chúa niềm tri ân, cảm tạ.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín Chúa đã yêu chúng con quá lạ lùng. Chúa yêu để tự nguyện đến với chúng con trong phận người, hầu chia sẻ thân phận của chúng con. Tình yêu khiến Chúa không chỉ chú tâm đến những ai khốn cùng về thể xác, xót thương cứu chữa, nhưng Chúa còn lặn lội tìm những con chiên lạc. Chúa vẫn đến với những con người đã và đang đánh mất niềm tin, niềm hy vọng, tìm cách phá tan nơi họ vỏ bọc cứng của mặc cảm tội lỗi, cô đơn, cảm hóa, và đưa họ về trong đoàn chiên, do chính Chúa là mục tử nhân lành chăn dắt. Và tận cùng của tình yêu đó là: “Không ai lấy được mạng sống Ta, nhưng Ta tự ý trao ban”. Chúa đã hiến thân trên thập giá, đổ cạn bửu huyết cực thánh để thanh tẩy tội lỗi chúng con, sinh cho chúng con trong ơn gọi làm con Chúa. Bởi yêu chúng con vô vị lợi, Chúa còn lập Bí Tích Thánh Thể. Mỗi ngày sự tự hiến trên núi sọ được tái diễn qua sự tự hiến trên các bàn thờ muôn vàn lần, và Chúa đã biểu lộ tình yêu hoàn toàn qua việc lấy Máu Thịt của Chúa làm lương thần nuôi dưỡng chúng con, cho chúng con được sống hiệp thông kết liên bền chặt cùng Chúa, và được dấu chứng sẽ hợp hoan cùng Chúa nơi bàn tiệc cánh chung muôn đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín Chúa yêu thương chúng con vô cùng. Chúa yêu để dẫu biết chúng con còn nhiều bất toàn yếu đuối, mà vẫn thiết tha mời gọi chúng con trở về bên người, mang theo bao thiếu sót, thờ ơ, tội lỗi, Người sẽ thanh luyện, thứ tha, gia tăng ý chí, nghị lực giúp chúng con hoán cải cuộc sống. Chúa đã yêu, để mời gọi chúng con đến bên Chúa bằng trái tim nghèo nàn của chúng con, rồi Chúa sẽ đốt cháy lên trong chúng con ngọn lửa rình yêu nồng thắm. Tình yêu Chúa còn mời gọi chúng con đến bên Chúa mang theo những bận tâm, lo lắng, Chúa sẽ giải gỡ, đỡ nâng, Chúa sẽ lấy tình cha mà liên tục chăm sóc, bảo vệ và đổ tràn cho chúng con nhiều ân sủng và phúc lộc.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu chỉ muốn cho đi. Chúng con hoàn toàn cảm phục tình yêu của Chúa, và xin hiện diện nơi đây như dấu chứng của những cõi lòng rộng mở, sẵn sàng đón nhận tình yêu thi ân, chúc phúc, tha thứ, và đồng hành của Chúa. Chúng con xin khiêm cung thờ lạy Chúa, và dâng lên Chúa những tâm tình ngợi khen, chúc tụng. Chúng con cảm tạ Chúa vì bao ân huệ xác hồn, và xin lỗi Chúa vì còn nhiều thiếu sót. Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn thanh thản, an bình, để lắng nghe Chúa dạy, và sống theo chân lý lời Ngài.

Hát: Lời Ngài

III. ĐỌC LỜI CHÚA (Lc 19, 1 – 10)

IV. SUY NIỆM (ngồi)

Yêu thương Israel, Thiên Chúa không chỉ thiết lập gia ước nhận Israel làm dân riêng của Ngài, nhưng qua Môisê, tại núi Sinai, Thiên Chúa còn ban lề luật, cụ thể là mười điều răn được khắc vào bia đá, kêu mời dân chúng tuân giữ để đạt hạnh phúc.

Khởi đầu, đạo Do Thái sống dựa vào 10 điều răn, nhưng theo thời gian luật đã phát sinh thêm, nên toàn bộ luật Do Thái có tới 113 điều. Trong đó có 248 điều luật tích cực khuyên làm và 365 điều luật tiêu cực cấm không được làm, vì luật lệ nhiều, nên Israel thật khó phân biệt luật nào quan trọng hơn. Vào thời Chúa Giêsu, các kinh sư, luật sĩ, vẫn thường tranh luận sôi nổi xem giới luật nào được coi là trọng hơn, lớn hơn mà không tìm được lời giải đáp thỏa đáng. Và rồi, vốn thấy Chúa Giêsu đã đối đáp hay qua cuộc tranh luận với những người thuộc nhóm Sađốc, một kinh sư đã đến gần Chúa Giêsu và thưa: “Thưa Thầy, trong các giới răn điều nào quan trọng nhất?”. Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất là: hỡi Israel hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai: ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình”. Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu đã liên kết giới răn thứ nhất với giới răn thứ hai, nhằm cho chúng ta thấy: dẫu giới luật yêu thương có hai đối tượng đó là Thiên Chúa và đồng loại, nhưng thật ra vẫn chỉ là một tình yêu duy nhất. Nhờ sự nối kết của Chúa Giêsu, tình yêu Thiên Chúa và tình yêu dành cho tha nhân hợp thành một giới răn duy nhất. Nếu thiếu một trong hai đối tượng thì không còn là tình yêu như Chúa truyền dạy.

Mến Chúa – yêu người là giới răn duy nhất, trọng nhất “chẳng có giới răn nào khác quan trọng hơn hai giới răn đó”. Câu trả lời của Chúa Giêsu đã thuyết phục được người nghe. Thầy kinh sư cũng đã đi đến kết luận: tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, phải được coi trọng hơn các của lễ toàn thiêu và hy lễ: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, ngoài Người chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”

Xưa nay, trước Chúa Giêsu chưa ai đặt ngang hàng sự mến Chúa với yêu người. Giờ đây Chúa Giêsu đã cách mạnh hóa luật tình yêu, qua việc hợp nhất “mến Chúa – yêu người” thành một lề luật duy nhất. Mến Chúa yêu người là lề luật mới, là đặc trưng cốt lõi của Phúc Âm. Khi liên kết luật thứ nhất là mến Chúa với luật thứ hai là yêu người, Chúa Giêsu không chỉ tái xác nhận giá trị của giới răn trọng nhất trong luật cũ, nhưng còn kiện toàn luật cũ, biến luật cũ thành luật mới, làm cho luật trở nên hoàn hảo hơn. “Mến Chúa – yêu người” được Chúa Giêsu gắn chặt, tạo nên một tương quan thiết yếu, đến nỗi không thể mến Chúa mà không yêu người. Yêu người là bằng chứng mến Chúa, là môn đệ Chúa: “Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết các con là môn đệ Thầy, ấy là nếu các con có lòng yêu thương nhau”. Muốn yêu Chúa, muốn tìm gặp Chúa thì phải tìm gặp yêu thương anh em. Bởi vì: “Nếu anh em của ngươi là người ngươi thấy được mà ngươi không yêu thương thì làm sao ngươi có thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng ngươi không thể nhìn thấy được?” chính Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta huấn lệnh này: “Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu mến anh em mình”.

Yêu mến Chúa hết tâm hồn, hết sức lực, và yêu anh em như chính mình có là một đòi hỏi quá gắt gao không? Thiên Chúa là Đấng duy nhất, tối thượng. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước “Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đến nỗi ban con một mình cho thế gian, để hết thảy những ai tin vào Người không hư mất, nhưng được sống đời đời”. Đức Giêsu đã chết trên thập giá, để ban ơn tha thứ, giao hòa chúng ta cùng Thiên Chúa. Ngài đã sống lại để đổi mới mọi sự, ban các nhiệm tích như các phương thế để giúp chúng ta đạt được cứu cánh hạnh phúc, thì yêu Chúa không phải là một đòi hỏi quá đáng. Còn yêu người như anh em thì… Anh em tôi là ai đây? Theo quan niệm của Chúa Giêsu thì mọi người đều là anh em. Chúng ta phải yêu thương tất cả không loại trừ ai. Lạy Chúa, con phải yêu thương tất cả ư? Con phải yêu thương những đứa con ương bướng ngỗ nghịch? Thương một người bố say xỉn, khô đạo? Thương người mẹ thiếu quan tâm chăm sóc? Con phải thương những đồng nghiệp đầy nhỏ nhen, ghen ghét? Thương những người làng xóm lắm điều nhiều chuyện? Vâng, Chúa dạy chúng ta phải tìm gặp Chúa, không chỉ nơi những người tốt lành, mà còn qua cả những người còn lắm bất toàn, thiếu sót. Hãy cho họ những lời an ủi, động viên, đỡ nâng thông cảm. Chúa dạy phải yêu thương bằng hành động cụ thể, phải thực hành đức ái đối với tha nhân, đó là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách mặc, viếng thăm an ủi những người cô đơn, tù đày… Tình yêu phải chân thật, mặn nồng, khởi đi từ các thành viên trong gia đình rồi đến láng giềng thân cận. Phải yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh tùy khả năng của mình. Yêu thương là điều răn mới, là luật tình thương, nhưng chúng ta đã sống với luật này ra sao?   

Lạy Chúa Giêsu, Chúa và Cha chỉ là một trong tình yêu. Chúa đã yêu Cha sâu thẳm đến hoàn toàn vâng phục ý Cha, uống cạn chén đắng cuộc khổ nạn. Yêu chúng con tột cùng Chúa đã sẵn sàng hy sinh mạng sống Chúa. Xin cho điều răn mới của Chúa thấm sâu trong tâm can huyết quản, biến thành hành động cụ thể, để chúng con chính là tình yêu sống động, rõ nét của Chúa, để qua chúng con, tình yêu Chúa vẫn còn ngự trị trên địa cầu hôm qua, hôm nay, cho đến ngày Chúa lại đến.

Hát: Nơi Mục Tử Giêsu

V. TÂM TÌNH KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, con đường tình yêu của Chúa thật là kỳ lạ, Chúa đến với chúng con, ban ân phúc cho chúng con trước khi chúng con mở lời kêu xin: “Người đi đến đâu thì thi ân giáng phúc đến đấy”. Chúa đã yêu đến hiến dâng chính mình, hầu trở thành niềm vui, sự bình an và hạnh phúc cho mọi người. Chúa kêu mời chúng con: “ Này là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con”. Nhưng thế nào là yêu như Chúa đã yêu? Chúa yêu để làm tất cả vì chúng con. Chúa yêu để chẳng tiếc sự gì với chúng con. Mỗi ngày Chúa vẫn thông ban chính Chúa cho chúng con qua các Bí Tích, các giáo huấn. Chúng con đã lãnh nhận quá nhiều từ Chúa, và Chúa muốn qua chúng con thực hiện sự “cho đi”. Chúa muốn qua đức ái, chúng con nhận thấy Chúa trên khuôn mặt của tha nhân, và cũng qua đức ái, mà mọi người nhận ra Chúa trên khuôn mặt chúng con. “Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con”. Chân lý này đã được thuộc lòng, nhưng giữa nhận thức và hành động vẫn còn một khoảng cách. Nhiều khi chúng con trở thành kẻ dối trá, bởi vẫn tìm đến với Chúa, thể hiện mến Chúa qua kinh nguyện, dự lễ, tĩnh tâm, dâng cúng… Nhưng cón quá dửng dưng, vô tâm vô tình, làm ngơ thoái thác sự giúp đỡ anh em khi cần. Lắm lúc chúng con đến với Chúa mà lòng còn chất đầy sự hận thù căm ghét anh em, khó tha thứ. Chúa đã liên kết hai giới luật, tạo nên một mối tương quan mật thiết không thể tách rời “Mến Chúa – yêu người”, còn chúng con lại làm cho giới răn mới này trở thành hai giới răn rời rạc, qua cách sống của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con tột cùng. Xin cho chúng con luôn nhìn thấy Chúa trong anh em, để yêu thương phục vụ họ, bằng chính tình yêu của Chúa.

Yêu thương là chu toàn lề luật, sau một đời yêu mến phục vụ tha nhân như mến Chúa phục vụ Chúa, chúng con tin chắc rằng: chúng con sẽ được sống trong vương triều của Cha và Chúa, một vương triều không gì ngoài tình yêu. Amen.

Hát: Lạy Cha tốt lành. 

Comments are closed.

phone-icon