Giờ đã đến

0

Nguồn: WAU, Lent 2023 Issue
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ 

Lời Cầu Nguyện Tư Tế của Chúa Giêsu với Chúa Cha
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn là một con ruồi đang đậu trên tường, bạn có thể nghe khi Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha của Người? Bạn có thể nghe thấy Người đang nói gì? Bạn có thể nghe Người đang cầu nguyện cho ai? Chỉ suy nghĩ xem bạn có thể học được nhiều thế nào bằng cách nghe Chúa Giêsu bộc lộ những khát vọng sâu xa trong cõi lòng mình với Cha trên trời của Người!
Trong thực tế, chúng ta chắc chắn có cơ hội đó. Toàn bộ một chương của Tin Mừng theo Thánh Gioan – chương 17 – đề cập đến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Cha của Người. Lời cầu nguyện này được gọi là “lời cầu nguyện của thầy tư tế thượng phẩm”, vì đó là một lời cầu nguyện chuyển cầu cho Giáo Hội, có được nhờ cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cầu nguyện lời đó sau bữa ăn Vượt Qua mà Người sẽ cử hành với các tông đồ. Chỉ vài giờ nữa, Người sẽ bước vào Vườn Giêtsimani và bị bắt.
Trong bài này, chúng ta hãy dùng trí tưởng tượng để có thể thấy rõ hơn những gì chất chứa trong cõi lòng của Chúa Giêsu khi Người cầu nguyện với Cha của Người đêm hôm đó. Sau mỗi đoạn trích, chúng ta có một câu hỏi để giúp bạn có thể suy niệm về những lời của Chúa Giêsu và những lời ấy liên quan đến chính cuộc sống của bạn như thế nào. Ước mong những suy niệm này sẽ giúp cho việc cầu nguyện của bạn trở thành một cuộc trò chuyện cởi mở và chân thành với Cha của bạn, trong đó bạn có thể chia sẻ với Cha tất cả những gì đang chất chứa trong lòng bạn.
“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người” (Ga 17,1-2).
“Lạy Cha, con đã dành ba năm sống với các môn đệ của con, dạy dỗ họ, chỉ cho họ con đường đến với Cha. Con đã hoàn tất thời gian của con với họ. Và mặc dù họ sẽ nghĩ rằng cái chết của con là một thảm kịch, nhưng con biết rằng không phải như thế. Trái lại, cái chết của con sẽ mang lại vinh quang cho Cha và sẽ tôn vinh con cũng như sẽ mở ra cánh cửa dẫn vào sự sống đời đời cho tất cả con cái Cha. Lạy Cha, con đã sẵn sàng. Giờ đã đến.
“Lạy Cha, con phải thưa cùng Cha rằng con ước gì kế hoạch của Cha khác đi. Nhưng con có nên cầu nguyện rằng, phải chi Cha cứu con khỏi giờ này không? Không, xin cho ý Cha được thể hiện (Ga 12,27)! Cha đã ban cho con thẩm quyền trên nhân loại và đây là cách con đã chọn thực hành quyền năng đó: bằng cách tuân phục thánh ý của Cha và tự nguyện dâng hiến mạng sống con cho những người mà Cha đã tác tạo vì yêu thương. Bằng cách yêu thương họ. Bằng cách tha thứ cho họ”.
1. Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha rằng Người sẵn sàng dâng hiến mạng sống mình trên thập giá để cứu chuộc thế giới, song chúng ta biết rằng Người đã phải chiến đấu với việc chấp nhận số phận đang chờ đợi Người. Làm cách nào để việc bạn nhận biết cuộc chiến của Chúa Giêsu mang lại cho bạn niềm hy vọng khi bạn đang chiến đấu với thánh ý Thiên Chúa?
“Và sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm” (Ga 17,3-4).
“Cha đã trao cho con một sứ mạng khi Cha sai con vào trong thế gian này: để làm cho thế gian nhận biết Cha và để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai chấp nhận Cha. Con đã hết lòng để mạc khải cho bất cứ ai lắng nghe con hầu họ biết Cha là ai. Con hằng ao ước cho mọi người nhận biết Cha. Và lạy Cha, vì Cha và con là một, nên con cũng ao ước cho mọi người nhận biết con. Đây là công việc mà Cha muốn con làm và mỗi ngày con đã cố gắng để làm cho Cha được vinh hiển bằng cách hoàn thành sứ mạng mà Cha đã trao phó cho con”.
2. Làm cách nào bạn cảm nghiệm được Chúa Giêsu đã mạc khải chính Người cho bạn trong quá khứ? Làm cách nào Người mạc khải chính Người cho bạn trong Mùa Chay này?
“Lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian” (Ga 17,5)
“Hôm nay đây, lạy Cha kính yêu, con sẵn sàng hoàn tất công việc sau cùng mà Cha đã trao phó cho con. Ngày mai, con sẽ bị treo trên thập giá, yếu đuối, nhục nhã và chiến đấu với từng hơi thở. Và hy tế của con sẽ được tôn vinh cho đến tận thế. Tại sao vậy? Bởi vì hy tế ấy sẽ cho thấy Cha và con đã đã cố gắng biết bao để cứu độ nhân loại, tất cả vì tình yêu bao la của Cha và con dành cho mỗi người trong họ. Lạy Cha, qua những đau khổ con chịu, Cha và con sẽ được tôn vinh, giống như các thiên thần đã tôn vinh chúng ta trước khi tạo dựng thế gian”.
3. Bạn có thể tôn vinh hy tế của Chúa Giêsu trên thập giá bằng những cách nào trong suốt Mùa Chay này? Làm cách nào những hy sinh của bạn trong Mùa Chay này có thể tôn vinh Thiên Chúa?
“Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha” (Ga 17,9)
“Lạy Cha, những anh chị em này thuộc về Cha, và con cảm tạ Cha vì Cha đã trao phó họ cho con trong suốt những tháng năm này. Cho dẫu họ yếu đuối và sẽ chối bỏ con trong vài giờ nữa thôi, nhưng Cha biết rằng họ đã cố gắng tuân giữ lời Cha. Và con cầu nguyện cho họ, từng người một và tất cả họ với nhau. Ma quỷ đã cố gắng sàng họ như sàng gạo, nhưng con đã cầu nguyện cho họ, để họ không ngã lòng (x. Lc 22,31).
4. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ của Người và Người đang cầu nguyện cho bạn, đặc biệt khi đức tin của bạn đang bị thử thách. Làm cách nào để sự thật này an ủi bạn và giúp bạn kiên vững trong những lúc bị thử thách?
“[Con xin Cha] gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian… Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian” (Ga 17,15.16.18).
“Lạy Cha, con sẵn sàng trở về bên hữu Cha! Con sẵn sàng kinh qua cánh cửa của sự đau khổ lớn lao này. Con sẵn sàng bỏ thế gian này và về cùng Cha. Nhưng con để những kẻ theo con thực hiện thánh ý của Cha. Lạy Cha, thế gian này không phải là nhà của họ; họ thuộc về Cha. Con để họ lại đây để hoàn thành sứ mạng của Cha, sứ mạng mà Cha đã trao phó cho con và giờ đây con trao phó cho họ. Khi họ ở trong thế gian này, con đã xin Cha làm cho họ nên một như Cha và con là một. Và khi họ ở trong sự hiệp nhất, xin Cha bảo vệ họ khỏi ác thần”.
5. Trong thời điểm này của đời bạn, Chúa Giêsu đã trao phó cho bạn “sứ mạng” hay ơn gọi nào. Người giúp bạn hoàn thành sứ mạng đó như thế nào?)
“Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Ga 17,22-23)
“Lạy Cha, Cha biết rằng con không chỉ yêu thương những người mà con đã đồng hành trong suốt ba năm sau cùng này, nhưng con còn yêu thương tất cả những người sẽ tin vào con trong tương lai. Con yêu mến họ như con yêu mến anh Phêrô, chị Maria Mađalêna và tất cả các môn đệ của con. Mọi người Cha đã tạo dựng vì giá châu báu của con, những người mà con đã hy sinh mạng sống cho và những người mà con cầu nguyện cho, con yêu họ bây giờ và mãi mãi.
“Lạy Cha, không có gì quan trọng đối với con hơn là nên một với Cha. Ma quỷ đã cố tình chia cách con khỏi Cha, nhưng nó đã không và sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó. Lạy Cha, con cầu xin Cha ban sự hiệp nhất này cho những người sẽ đến. Xin Cha hãy sống trong họ như con sống trong Cha. Đây là vinh quang của họ. Lạy Cha, không có gì có thể chia cắt họ khỏi tình yêu của Cha. Ước mong họ không bao giờ để cho cho sự chia cách, chia rẽ và sự không hiệp nhất len lỏi vào các mối tương quan của họ. Đây là cách thế gian sẽ nhận biết Cha và biết rằng Cha đã sai con. Vâng, thế gian sẽ nhận biết con qua tình yêu họ dành cho nhau”.
6. Có bất cứ sự chia cách hay chia rẽ nào trong các mối tương quan của bạn ngay lúc này không? Bạn có thể làm gì để giúp đạt được sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện?
“Lạy Cha, họ là quà tặng mà Cha ban cho con. Con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con” (Ga 17,24)
“Lạy Cha, mỗi môn đệ mà Cha đã ban cho con là một quà tặng quý giá. Con cảm tạ Cha về mỗi một người trong họ. Con hết lòng khao khát rằng tất cả họ sẽ được ở với con, được diện kiến nhan Con và tôn nhan Cha. Đây là niềm khát vọng của con: là tất cả sẽ yêu mến Cha. Vậy giờ đây, vâng lạy Cha, xin Cha tôn vinh con trên thập giá này để lời cầu nguyện của con lên Cha cho những người anh chị em này có thể được hoàn trọn. Lạy Cha, xin cho ý điều đó được ứng nghiệm nơi con theo như lời Cha!”
7. Làm cách nào bạn có thể chia sẻ sứ mạng của Chúa Giêsu để giúp người khác nhận biết và yêu mến Chúa Cha? Làm cách nào những lời cầu nguyện và hành động của bạn làm nên sự khác biệt cho những người chưa nhận biết Chúa?
Khi bạn suy niệm về lời cầu nguyện tư tế của Chúa Giêsu trong mùa ân sủng này, nguyện xin Người giúp bạn mở lòng bạn ra với Chúa Cha như Người. Ước mong bạn nhận ra chiều sâu tình yêu của Người và đầy lòng biết ơn về hy tế mà Người đã dâng hiến để ban sự sống cho bạn!

Comments are closed.

phone-icon