Tuần cửu nhật kính Thánh Giuse – Ngày thứ chín

0

Binhsanhdevo.op

Ngày thứ chín: HÃY ĐẾN CÙNG THÁNH GIUSE (18/3)

Vua Ai-cập xưa, khi thấy dân chúng đến với mình để xin được sống, Ông đã mời gọi họ đến cùng Giuse – vị tể tướng trong triều Vua khi ấy, người được vua và triều thần hết lòng mến mộ, tin tưởng trao phó toàn bộ tài sản đất nước Ai Cập cho Người coi sóc và quản lý.

Thánh Giuse hôm nay cũng được Chúa Cha yêu thương tín nhiệm, trao phó cho Ngài giữ gìn kho tàng Ân sủng là Con một chí ái của Ngài, và ngày nay là Giáo Hội – nhiệm thể của Chúa. Bởi Ngài vừa là mẫu gương sống động về việc trung thành sống theo ân sủng Chúa, vừa là Cha nuôi của “nguồn mạch ân sủng”. Vì thế, khi chọn Ngài vào chức vị này, Chúa Cha muốn mời gọi chúng ta “Hãy đến cùng Giuse”.

Đến cùng Thánh Giuse để được Ngài chỉ dẫn con đường trọn hảo theo chân Chúa.

Đến cùng Thánh Giuse để được Ngài cầu bầu nâng đỡ trên con đường dấn thân phục vụ.

Đến với Thánh Giuse để được Ngài phù trì che chở qua từng cơn sóng gió, bão tố cuộc đời.

Lạy Thánh Cả Giuse, xin cho tất cả những ai chạy đến cùng Ngài, đều cảm nghiệm được sự hiện diện đầy tình yêu Ngài dành cho họ, và cho mỗi chúng con biết noi gương bắt chước các nhân đức của Ngài, để mai sau chúng con cũng được vui mừng cùng Ngài hưởng phúc lộc Chúa hứa ban, cho những ai trung thành theo chân Chúa. Amen.

Comments are closed.

phone-icon