Tuần cửu nhật kính Thánh Giuse – Ngày thứ tám

0

Binhsanhdevo.op

Ngày thứ tám: THÁNH GIUSE – MẪU GƯƠNG TRUNG TÍN VỚI BỔN PHẬN (17/3)

Đức tin không chỉ giới hạn trong phạm vi ý chí và lý trí, hay ở việc thưa tiếng Xin vâng, nhưng là việc sống tiếng Xin vâng ấy cách trung tín, yêu mến, sáng suốt, trọn vẹn và liên lỉ.

Thánh Giuse đã âm thầm thưa tiếng Xin vâng nhưng thực thi cách mạnh mẽ, dứt khoát và bền bỉ, trung thành và năng động trước tiếng gọi của Chúa trong bổn phận của người gia trưởng: đón nhận, tôn trọng và yêu mến Đức Maria, bạn mình; yêu thương, chăm sóc, dưỡng dục Hài Nhi Giêsu-Con Đấng Tối Cao; đồng thời bảo vệ và che chở gia đình qua từng cơn sóng gió, từng biến cố thăng trầm.

Lạy Cha Thánh Giuse, mẫu gương trung tín với bổn phận, xin Ngài thương cầu bầu và trợ giúp chúng con, để dù giữa những thăng trầm của kiếp người, những lao đao vất vả của cuộc sống, chúng con vẫn được sáng suốt, khôn ngoan mà nhận định Ý Chúa, trung tín thực thi Thánh Ý, sống có trách nhiệm với bản thân và với những gì được trao phó, để Danh Chúa được rạng sáng và nén bạc Chúa trao được phát triển không ngừng. Amen.

Comments are closed.

phone-icon