Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi – Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi A

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (3,16-18)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa”.

**************

Hôm nay toàn thể Hội Thánh mừng kính trọng thể mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Ðây là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu (sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, số 234). Không một ngày nào Hội thánh và mỗi người chúng ta lại không tuyên xưng mầu nhiệm ấy, bởi vì mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá, mỗi khi đọc kinh Sáng Danh thì đó là lúc chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng có lẽ chẳng mấy khi ta quan tâm để tìm hiểu xem mầu nhiệm này có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc đời ta. Bởi vì nói tới các mầu nhiệm, đặc biệt là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, ta dễ có cảm tưởng đó là những chuyện xa vời và chẳng liên hệ gì tới đời sống của chúng ta.

Trước tiên, chúng ta tìm hiểu xem thế nào là mầu nhiệm. Theo thánh Augustinô, mầu nhiệm không phải là điều mình không thể hiểu được, mà là điều mà mình sẽ không bao giờ hiểu hết được. Nếu Chúa nói với chúng ta có nghĩa là Người cũng muốn chúng ta hiểu.

Thiên Chúa muốn chúng ta đi vào mầu nhiệm của Người: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Theo thánh Phaolô (Ep 3,4-10), mầu nhiệm chính là ý muốn của Chúa cứu độ mọi người. Thiên Chúa Ba Ngôi được mặc khải trong lịch sử loài người qua công trình đặc biệt của mỗi Ngôi: Chúa Cha là Ðấng Sáng Tạo, Chúa Con là Ðấng Cứu Chuộc, Chúa Thánh Thần là Ðấng Thánh Hóa.

Vì yêu thương, Thiên Chúa Cha đã dựng nên con người. Khi con người phản bội tình Chúa, đắm chìm trong vũng bùn nhơ nhớp của tội lỗi, phải gánh lấy hậu quả của tội là sự chết, Ngôi Hai Thiên Chúa đã cứu chuộc nhân loại bằng cái chết tha thứ và hoà giải của mình. Rồi để tiếp tục cứu chữa và làm cho con người ngày thêm xinh đẹp theo hình ảnh Thiên Chúa, Ngôi Ba Thánh Thần đã không ngừng nhắc nhở chân lý, đỡ nâng tác động, và dẫn lối thiện toàn. Nói cách khác, toàn bộ kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người đều là công trình của Chúa Ba Ngôi.

Chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi bước theo Chúa Kitô, chúng ta nhận ra tình thương bao la của Chúa Cha, chúng ta nhận ra mình là anh chị em trong Chúa Kitô, chúng ta được lãnh nhận sức mạnh và ánh sáng của Chúa Thánh Thần.

Ðối với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, ta khó có thể tìm được một hình ảnh, một ngôn từ nào để diễn tả cách chính xác, rõ ràng và đầy đủ được. Tuy nhiên ta có thể tạm dùng hình ảnh của lửa để diễn tả mầu nhiệm này. Lửa phát ra một lúc: ngọn lửa, ánh sáng và sức nóng. Ngọn lửa là Chúa Cha, ánh sáng là Chúa Con, và sức nóng là Chúa Thánh Thần. Cả ba yếu tố tạo thành một thực tại, đó là lửa, là Thiên Chúa.

Ta có thể dùng hình ảnh khác, hình ảnh một dòng sông để diễn tả ảnh hưởng của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời ta. Con sông mang dòng nước phù sa đến tưới cho các cánh đồng, cho các vườn cây được tươi tốt và đơm bông kết trái. Dòng sông cũng mang sự sống đến cho con người và mọi loài. Chúng ta thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó trái đất này không có chút nước nào thì cuộc sống của con người, của vạn vật sẽ ra sao?

Thiên Chúa Cha chính là cội nguồn của dòng sông, và Người đổ vào dòng sông nguồn nước phù sa mầu mỡ là tình yêu và ân sủng của Người. Chúa Giêsu chính là dòng sông chứa đựng nguồn nước tình yêu và ân sủng ấy. Và Chúa Thánh Thần là sức đẩy để nguồn nước tình yêu tuôn chảy đến các tâm hồn. Như con cá sẽ không sống được nếu nó nhảy ra khỏi dòng sông. Như cây cối sẽ không thể tươi tốt và đơm bông kết trái nếu nó không hút lấy sự sống từ dòng sông mang lại. Cũng vậy, con người sẽ không thể sống được nếu tách ra khỏi dòng sông tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Càng xa rời tình yêu của Thiên Chúa bao nhiêu, con người càng cằn cỗi bấy nhiêu và rồi sẽ chết khô.

Như vậy, sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chính là biết mở lòng mình ra để đón lấy nguồn nước tình yêu và ân sủng của Người, để ta có thể sống và được sống dồi dào. Ðón nhận dòng nước là đón nhận Chúa Kitô và tin vào Người. Chính Chúa Kitô đã mặc khải cho chúng ta biết: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16). Tin vào Chúa Kitô chính là thể hiện trong cuộc đời mình cuộc sống của Người, nghĩa là suy nghĩ, nói năng, hành động và cư xử như Người. Ðiều Chúa Kitô quan tâm nhiều nhất và đã sống triệt để nhất chính là tình yêu thương. Người yêu Chúa Cha nên thi hành mọi sự theo ý Cha. Người yêu con người nên chấp nhận chết để cho con người được sống.

Tuy không thể hiểu thấu đáo mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi nhưng khi ta yêu Chúa và yêu người, khi ta sống yêu thương, hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ… khi đó chính là ta đang sống mầu nhiệm này vậy.

Xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành và ban ơn cho mỗi người chúng ta luôn sống yêu thương, nên một trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Comments are closed.

phone-icon