Be as wise as serpents and simple as doves – Suy niệm theo WAU ngày 14.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Be as wise as serpents and simple as doves (Mt 10:16).

As he prepared his apostles for their first outing as missionaries, Jesus knew that they would face misunderstanding and persecution. So he warned them, “Be shrewd as serpents and simple as doves” (Matthew 10:16). Their shrewdness would enable them to take strategic advantage of opportunities to preach when they arose. Their simplicity would help them to proclaim the gospel boldly and clearly.

One person who admirably lived out this dual calling was Blessed Victoria Rasoamanarivo of Madagascar (1848–1894). Born a princess of the ruling tribe, Victoria was raised in the indigenous beliefs of her ancestors. At the age of fifteen, she asked to be baptized, and despite her family’s disapproval, was finally granted permission. Although she wanted to enter religious life, her family had betrothed her to the eldest son of the island’s new prime minister. The man was neither a believer nor a faithful husband. Victoria simply prayed for him, and he was baptized just before his death twenty-two years later.

Victoria’s public missionary work began during the Malagasy-French War of 1883-1885. When foreign missionaries were expelled from Madagascar, the French priests entrusted her with the care of the Catholic community. Then when guards prevented people from entering the cathedral, Victoria courageously-and shrewdly-stood up to them: “If you must have blood, begin by shedding mine.” The guards relented.

Victoria also used her influence to protect and defend Catholics by appealing to the queen and prime minister to keep Catholic schools and churches open. They eventually agreed, and when Catholic missionaries returned to the island in 1886, they were met with a community of nearly 21,000 believers! The people had persisted in faith largely because of Victoria’s courageous and single-minded efforts.

You may not have been born into an earthly royal family, but you do belong to the family of a King! You, too, have been sent out to proclaim the good news. In what simple or strategic ways might you advance the kingdom of God today?

“Lord, help me to use the opportunities you give me to advance your kingdom.”

Hãy khôn như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu (Mt 10,16)

Khi chuẩn bị cho các tông đồ cho chuyến hành trình giáo sĩ đầu tiên, Chúa Giêsu biết rằng họ sẽ gặp phải sự hiểu lầm và ngược đãi. Vì vậy, Ngài cảnh cáo họ: “Hãy khôn như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu” (Mt 10,16). Sự khôn ngoan của họ sẽ giúp họ tận dụng các cơ hội một cách khôn ngoan để rao giảng khi chúng xuất hiện. Sự đơn sơ của họ sẽ giúp họ rao giảng phúc âm một cách mạnh dạn và rõ ràng.

Một người đã sống ơn gọi kép này một cách đáng ngưỡng mộ là Chân phước Victoria Rasoamanarivo ở Madagascar (1848–1894). Sinh ra là công chúa của một bộ tộc thống trị, Victoria được nuôi dưỡng trong niềm tin bản địa của tổ tiên mình. Năm mười lăm tuổi, cô xin được rửa tội, và bất chấp sự phản đối của gia đình cô, cuối cùng cô đã được phép. Mặc dù cô ấy muốn bước vào đời sống tôn giáo, nhưng gia đình cô ấy đã hứa hôn cô ấy với con trai cả của thủ tướng mới của hòn đảo. Người đàn ông không phải là một tín đồ cũng không phải là một người chồng chung thủy. Victoria chỉ đơn giản là cầu nguyện cho anh ta, và anh ta đã được rửa tội ngay trước khi qua đời hai mươi hai năm sau đó.

Công việc truyền giáo công khai của Victoria bắt đầu trong Chiến tranh Malagasy – Pháp năm 1883-1885. Khi các nhà truyền giáo nước ngoài bị trục xuất khỏi Madagascar, các linh mục người Pháp đã giao cho bà chăm sóc cộng đồng Công giáo. Sau đó, khi lính canh ngăn cản mọi người vào thánh đường, Victoria đã dũng cảm – và khôn ngoan – đứng về phía họ: “Nếu các người phải đổ máu, hãy bắt đầu bằng việc đổ máu của tôi.” Các lính canh mủi lòng.

Victoria cũng sử dụng ảnh hưởng của mình để bảo vệ và bênh vực người Công giáo bằng cách kêu gọi nữ hoàng và thủ tướng tiếp tục mở cửa các trường học và nhà thờ Công giáo. Cuối cùng họ đã đồng ý, và khi các nhà truyền giáo Công giáo trở lại đảo vào năm 1886, họ đã gặp một cộng đồng gần 21.000 tín đồ! Người dân đã kiên trì trong đức tin phần lớn nhờ vào những nỗ lực can đảm và duy nhất của Victoria.

Bạn có thể không được sinh ra trong một gia đình hoàng gia trần thế, nhưng bạn thuộc về gia đình của một vị Vua! Bạn cũng được sai đi loan báo tin mừng. Ngày nay, bạn có thể thăng tiến vương quốc của Thiên Chúa bằng những cách đơn giản hay mưu sách nào?

“Lạy Chúa, xin giúp con sử dụng những cơ hội mà Chúa ban cho con để phát triển vương quốc của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon