Chúc mừng lễ Bổn Mạng – Đức Mẹ Sầu Bi

0
Mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp xin chúc mừng Lễ Bổn Mạng:
– Gia đình Đa Minh Việt Nam
– Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam
– Tu xá Mẹ Bảy Sự (Hố Nai)
– một số chị em nhận Mẹ Sầu Bi làm Đấng Bảo Trợ
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria – Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, người Mẹ đã kinh qua mọi nỗi khổ đau của phận người – xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được kiên vững, an vui và sẵn sàng đón nhận những thử thách và những điều không như ý trong đời thánh hiến cũng như trong khi thi hành sứ vụ tông đồ, để Nước Chúa được hiển trị và đem nhiều tâm hồn quay về với Chúa. 

Comments are closed.

phone-icon