PPT và bài giảng lễ Thiếu nhi – Chúa Nhật 24 Thường Niên A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file bài hát

I. NHẬP

 “Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Mỗi một ngày, chúng ta đọc rất nhiều lần lời cầu nguyện trên, nhưng đó có phải là tâm tình của chúng ta, phát xuất từ thâm tâm của ta không?

Xin cho chúng ta trong Thánh lễ hôm nay khi đấm ngực xin Chúa tha thứ mọi tỗi lỗi, thì cũng sẵn sàng quảng đại thứ tha cho những lầm lỗi của anh em.

II. GIẢNG

Có hai gia đình nọ ở gần nhau trong cùng một làng. Ngày ngày họ qua lại thăm hỏi giúp đỡ nhau. Thế rồi một lần nọ, vì chuyện của hai đứa trẻ mà hai gia đình sinh ra bất hòa. Từ những nghi kỵ, lời qua tiếng lại, họ ngày càng lạnh nhạt và trở thành thù địch của nhau.

Lần kia, đi vào rừng đốn củi, người hàng xóm gặp đứa con gái  của kẻ thù. Sẵn cây rựa, anh ta chặt một ngón tay của cô bé. Đau quá cô bé chạy vội về nhà, vừa chạy vừa khóc thảm thiết. Thời gian năm tháng trôi qua, cô bé ngày nào đã lớn, đi lấy chồng và buôn bán ở ngoài thị xã. Buổi trưa ấy, cô thấy có một người đàn ông rách rưới vào ăn xin. Theo thói quen, cô mở cửa và mời vào. Đang khi đi vào cô chợt nhận ra, đây là người quen, là chính kẻ đã lấy đi của cô một ngón tay. Thế nhưng cô vẫn bình tĩnh kêu người nhà lấy nước, lấy cơm mời người hành khất, lại còn cho một số tiền. Cuối cùng trước khi người hành khất đi, cô đến trước mặt người ông và nói: “Ông hãy nhìn đây, hôm nay tôi đã trả thù ông được rồi!“. Làm thế nào để cô gái kia có thể quên đi sự thù hận, để nói lời tha thứ bằng một nghĩa cử hết sức thân thương và quảng đại của mình, nếu không phải là bằng sức mạnh của tình yêu Kitô giáo.

Hình 1: Hình rắn lửa nơi sa mạc.

1. Dưới chân núi Sinai, con người đã làm gì với Thiên Chúa?
– Họ phản bội Chúa bằng cách đúc con bò vàng để thờ thay vì thờ lạy Chúa.

2. Trước việc làm của họ Thiên Chúa đã làm gì?
– Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người.

3. Trước lời cầu xin của Môisen Thiên Chúa đã làm gì?
– Ngài truyền cho ông đúc một con rắn đồng để ai nhìn lên rắn đồng thì được cứu sống.

Hình 2: Chúa Giêsu chết trên thập giá.

4. Trước những phản bội của con người Thiên Chúa đã có thái độ thế nào?
– Ngài cho Con Ngài xuống thế để dẫn đưa con người trở về: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”.

5. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã từng tha thứ cho những ai?
– Cho nhiều người như: Phêrô, Maria, Madalena, Mathêu, Giakêu, người đàn bà ngoại tình, người trộm bên hữu…..

6. Trên thập giá trước khi chịu chết Chúa Giêsu đã làm gì?
– Ngài tha thứ cho nhân loại khi dâng lời cầu nguyện với Chúa Cha: Lạy Cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.

Hình 3: Chúa Giêsu và thánh Phêrô.

7. Theo thánh Phêrô tha bao nhiêu lần là đủ?
– Tha bảy lần.

8. Chúa Giêsu có bằng lòng như vậy không?
– Không Ngài dạy phải tha thứ bảy mươi lần bảy nghĩa là tha mãi mãi.

9. Tha như Chúa dạy là tha thế nào?
– Tha không điều kiện không tính toán lựa chọn đối tượng tha hết lòng.

III. ÁP DỤNG 

Hình 4: Em bé bên tòa giải tội.

10. Để đón nhận tình thương tha thứ chúng ta phải đến với ai?
– Đến với Chúa nơi tòa giải tội.

11. Được Chúa tha thứ mọi tội lỗi chúng ta phải đáp lại thế nào?
– Phải biết chừa bỏ tội lỗi.|
– Thông cảm với những yếu đuối của anh em.
– Không gây gỗ cãi vã bất hòa nhưng sẵn sàng để tha thứ cho anh em.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Tha thứ chữa lành

Xin dâng lên lòng thương xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con Xin Chúa thương tha thứ chữa lành nhận chìm con vào lòng Chúa xót thương.

Comments are closed.

phone-icon