Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình

0

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời,
và nói với chúng con rằng, ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha.
Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa/ và chúng con sẽ được cứu độ.

*  *  *

Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Giakêu/
và thánh Mátthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền;
làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna/
không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo;
Chúa đã làm cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa,
và đã hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải.
Xin làm cho mỗi người chúng con/ được nghe lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria, như thể Chúa nói với chính chúng con: “Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”

*  *  *

Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình, Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài/ trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:

Xin làm cho Hội Thánh/ phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này, Chúa là Đức Chúa phục sinh vinh hiển của Hội Thánh.

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa/
cũng là những người mang lấy sự yếu đuối/
để có thể cảm thông thực sự với những người mê muội lầm lạc.

Xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài/
đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa
mong chờ, yêu mến và thứ tha.

*  *  *

Xin sai Thần Khí Chúa đến/
xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,
để Năm Thánh Lòng Thương Xót này/

trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con;
và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới,
có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo,
công bố sự tự do cho các tù nhân/

và những người bị áp bức,
trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.

*  *  *

Chúng con cầu xin Chúa,
nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót,
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha
và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

(Đức Giáo Hoàng Phanxicô)

******

Dẫn nhập: “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô… chúng con sẽ được cứu độ”

Điểm 1: Dung nhan của Đức Giê-su Ki-tô: “Ánh mắt đầy yêu thương … hồng ân của Thiên Chúa!”
Điểm 2: Hội Thánh, phản chiếu gương mặt của Đức Ki-tô: “Chúa chính là … yêu mến và thứ tha”
Điểm 3: Thần Khí xức dầu thánh hiến: “Xin sai Thần Khí… cho kẻ mù lòa”
Kết luận: “Chúng con cầu xin Chúa … Amen”

Có thể cầu nguyện với phương pháp suy niệm (nhớ, suy và để cho mình được đánh động); trong cầu nguyện, có thể hướng đến chiều kích chiêm niệm (nhìn, nghe và quan sát) tùy theo nội dung, nhất là ở điểm 1 về các trình thuật Tin Mừng.

*  *  *

Mở đầu và kết thúc

– Lời kinh mở đầu và kết thúc bằng lời kêu cầu hướng tới Đức Ki-tô: “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô… Chúng con cầu xin Chúa”.
– Đức Giê-su mời gọi chúng ta hãy có lòng thương xót như “Cha trên Trời” ; Người không chỉ mời gọi chúng ta phải nên giống Chúa Cha, nhưng Người còn là hiện thân của Chúa Cha: “Ai thấy Đức Giê-su Ki-tô là thấy Chúa Cha”. Chính vì thế, chúng ta xin ơn nhận ra dung nhan của Đức Ki-tô, bởi lẽ dung nhan của Người có sức mạnh “cứu độ”.
– Và Đức Maria là “Mẹ của lòng thương xót”. Như thế, Mẹ vừa được tôn vinh là Đấng sống trọn vẹn lời dạy của Chúa Giê-su, và vì thế, vừa được kêu xin để chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta cũng là những “người con của lòng thương xót”.

Điểm 1: Dung nhan của Đức Giê-su Ki-tô: “Ánh mắt đầy yêu thương… hồng ân của Thiên Chúa!”

– Chúng hãy chiêm ngắm dung nhan của Đức Ki-tô, được các Tin Mừng kể lại trong các trình thuật:

Đức Ki-tô và ông Gia-kêu (Lc 19, 1-10).
Đức Ki-tô và thánh Mát-thêu (Mt 9, 9-13)
Đức Ki-tô và người đàn bà ngoại tình (Ga 8, 2-11)
Đức Ki-tô và thánh Maria Magdala (Lc 8, 1-13; x. Lc 7; 36-50; Ga 20, 1-2 và 11-18)
Đức Ki-tô và thánh Phê-rô trong cuộc Thương Khó (Mt 26, 69-75)
Đức Ki-tô và kẻ trộm có lòng hối cải (Lc 23, 35-43)

– Đức Ki-tô và người phụ nữ Samaria (Ga 4, 1-42): “Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa”: Khi nghe lời này của Chúa nói với tôi, đâu là những hồng ân, tôi được mời gọi nhận ra?

Điểm 2: Hội Thánh, phản chiếu gương mặt của Đức Ki-tô: “Chúa chính là … yêu mến và thứ tha”

a. Đức Ki-tô chính là gương mặt của Chúa Cha. Đấng (Chúa Cha) biểu lộ quyền năng trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót: nơi sáng tạo, lịch sử cứu độ? Nơi Đức Ki-tô, nhất là nơi Đức Ki-tô chịu thương khó và chịu đóng đinh? Nơi đời tôi?

– Xin Chúa làm cho Hội thánh phản chiếu gương mặt của Đức Ki-tô trên trái đất.

– “Chúa là Đức Chúa phục sinh vinh hiển của Hội Thánh.” Đức Ki-tô chịu đóng đinh và đang sống, mà biểu tượng của Năm Thánh Lòng Thương Xót diễ tả, vẫn tiếp tục thương xót nơi Hội Thánh.

b.  Để Giáo Hội phản chiếu gương mặt của Người trên trái đất, Đức Ki-tô muốn các thừa tác viên của Người “cũng là những người mang lấy sự yếu đuối”: đó là những ai? Chúa muốn gì? Chúng ta ước ao và xin Chúa điều gì?

– Xin Chúa làm cho các thừa tác viên cảm thông với người khác và muốn họ kinh nghiệm thiết thân được Người “mong chờ, yêu mến và tha thứ”, để làm cho người khác cảm thấy chính họ được Thiên Chúa “quan tâm, yêu mến và tha thứ”.

Điểm 3: Thần Khí xức dầu thánh hiến: “Xin sai Thần Khí… cho kẻ mù lòa”

– Xin Thần Khí của Đức Ki-tô đến “xức dầu và thánh hiến mỗi người chúng con”: Có thể nhớ lại và xin Thần Khí làm mới lại bí tích Thêm Sức, Chức Thánh, Lời Khấn Thánh Hiến của chúng ta.

– Để cho Năm Thánh Lòng Thương Xót trở thành:

Hồng Ân: tôi có ước ao, xin ơn và nhận ra hồng ân của Năm Thánh chưa?

Hội Thánh sống hồng ân: “Loan báo Tin Mừng cho người nghèo với lòng hăng say mới; công bố sự tự do cho các tù nhân, trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa”: tôi hiểu, ước ao và sống sứ mạng này như thế nào?

Chúng ta được mời gọi nhận ra và đón nhận Hồng Ân Năm Thánh Lòng Xót bởi Chúa Thánh Thần, ngang qua thời gian tĩnh tâm, giờ cầu nguyện hướng tới lời tâm sự, ơn an ủi thiêng liêng… , ước ao sống bởi sự thúc đẩy của Thánh Thần, để Người ban bình an, làm cho biết yêu thương và tha thứ, và để Hội Thánh và từng người chúng ta mang Tin Mừng đến cho người khác.

Comments are closed.

phone-icon