Sống Trao Ban như Chúa đã sống

0

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền 

Sống là cho đi. Không ai sống cho riêng mình. Eva được tạo dựng vì Adam. Con người chúng ta được tạo dựng vì tha nhân. Người sống vì tha nhân mà hy sinh, mà phục vụ thì họ mới trở nên cao cả và có giá trị với gia đình và xã hội. 

Cuộc đời Chúa Giê-su không chỉ trao ban cho nhân loại khi Ngài nhập thế làm người và nhập thế cứu đời. Trước khi về Trời Ngài còn lập bí tích Thánh Thể để trao ban chính mình trở nên của ăn, của uống cho nhân loại. Trong Bí tích Thánh Thể, sự trao ban của Chúa Giê-su được mô tả một cách rõ ràng khi Ngài cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, và trao cho các môn đệ. Sau đó, Ngài lấy chén rượu, cũng tạ ơn và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước đổ ra cho muôn người được tha tội”.

Qua việc trao ban Mình và Máu Thánh của Ngài, như một hiện thân tình yêu vô bờ và lòng từ bi dành cho nhân loại. Chúa Giê-su còn mời gọi tất cả những ai tham dự vào bí tích này cũng noi gương Ngài biết sống trao ban tình yêu, sức khoẻ, thời giờ để phục vụ anh em. Ngài muốn chúng ta mỗi khi ăn tấm bánh ấy phải loan truyền tình yêu tự hiến của Ngài đến muôn đời. Một tình yêu cho đi mà không mong đền đáp. Một tình yêu hiến dâng quên đi cả tính mạng của mình. Một tình yêu chịu nghiền nát thành của ăn cho người mình yêu.

Ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa giúp chúng ta nhìn lại sự trao ban của chúng ta để sám hối và canh tân. Bởi lẽ, đâu đó khi chúng ta cho đi vẫn có chọn lọc, có toan tính thiệt hơn.

Có đôi lần ta bắt gặp hình ảnh khách bộ hành dừng lại, tần ngần mở ví, tìm đồng tiền nhỏ nhất trao cho người ăn xin ven đường.

Có đôi lần chúng ta cũng từng thu dọn những quần áo cũ kỹ, không hợp thời để cho đi những nơi đang gặp thiên tai bão tố.

Có những khi ta thấy những công nhân giải lao chia sẻ với nhau một cái bánh thành ba thành bốn cũng rất hạnh phúc ấm áp.

Có những khi ta cũng thấy người có đôi mắt sáng sẵn sàng hiến một con mắt của mình cho người bị nạn hỏng cả hai mắt; người có hai quả thận hoạt động tốt, hiến cho người bị hư thận hoàn toàn một quả; người có hai lá phổi lành lặn, hiến cho người bị ung thư hai buồng phổi một lá; người có hai cánh tay khoẻ mạnh tình nguyện hiến nguyên cả một cánh tay của mình cho người bị tai nạn nghề nghiệp đứt lìa hai chi trên. 

Tình yêu con người có chọn lọc, thế nên, chỉ khi nào người ta yêu mến ta mới dám cho đi, dám  cho đi cả chính mình cho người mình yêu. 

Chúa Giê-su trao ban hết tất cả những gì Người có và ban chính bản thân Người vì yêu thương chúng ta. 

“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Gioan 15,13)

Khi tham dự Thánh Lễ và rước lễ, chúng ta được mời gọi sống và làm chứng cho tình yêu thương và hy sinh đó trong cuộc sống hằng ngày, yêu thương và phục vụ tha nhân, như Chúa Giê-su đã dạy và làm gương cho chúng ta. Amen

Comments are closed.

phone-icon