Vị Thánh kính ngày 21.01

0

 THÁNH AN-NÊ, TRINH N, T ĐO

Trích từ tác phẩm “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả: Richard P. Mcbrien

Người dịch: Sr. Maria Đỗ Thị Kim Ngọc, OP

 Các nguồn phụng vụ cho biết: thánh An-nê là một trong những vị tử đạo lừng danh La-  mã thời sơ khai. Thánh nhân đã bị giết lúc còn rất trẻ khoảng 12 – 13 tuổi dưới thời bách hại đạo của Diocletian tại Sân vận động Domitian, nay được gọi là Quảng Trường Navona. Tên gọi của thánh nhân đồng nghĩa với từ “con chiên” trong tiếng La-tinh, vì thế, con chiên đã trở thành biểu tượng cho thánh nhân từ thế kỷ thứ 6. Thánh nhân  được nhận làm Bổn mạng cho các thiếu nữ và Hội Con Đức Mẹ.

Comments are closed.

phone-icon