Cầu cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

0
CẦU CÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
của thánh Alphonso de Liguori


Lạy Chúa Giêsu, trái tim yêu thương của Chúa đã khơi nguồn các Bí Tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể.
Con mong có thể dâng lên Chúa vinh dự và vinh quang sao cho bằng Chúa dâng lên Chúa Cha trong mầu nhiệm thánh thiêng này.

Con biết bây giờ Chúa vẫn yêu con cùng một mức độ yêu thương đã thôi thúc Chúa chết trên thập giá vì con.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Xin hãy làm cho những ai chưa tin được nhận biết Chúa. Nhờ công nghiệp của Chúa, xin giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục hay ít là làm cho họ bớt đau khổ, vì Chúa đang chuẩn bị cho họ trở thành người yêu muôn đời của Chúa.

Con thờ lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, ơn yêu mến Chúa hiệp cùng mỗi linh hồn đang yêu Chúa vào lúc này. Xin hãy tháo gỡ khỏi linh hồn con mọi quyến luyến trần gian và lấp đầy linh hồn con bằng tình yêu Chúa. Xin hãy làm chủ linh hồn con hoàn toàn đến nỗi con có thể nói ngay từ bây giờ rằng: “Ai có thể tách tôi ra khỏi Tình Yêu Chúa?”.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy ghi khắc vào tim con những nổi khốn cực Chúa chịu vì con, để khi con nhìn ngắm chúng, con sẽ chấp nhận hoặc ước mong đau khổ vì yêu mến Chúa.

Lạy Thánh Tâm khiêm  hạ vô cùng, xin hãy thông chi sự  khiêm hạ của Chúa cho con.  Ôi trái tim rất mực hiền từ, xin khiến lòng con hiền lành như Chúa.  Xin hãy gạt bỏ khỏi lòng con những gì Chúa không thích. Xin hãy hướng lòng con tới Chúa để nó chỉ khát khao một mình Chúa mà thôi.  Hãy cho con chỉ sống vâng phục Chúa thôi, chỉ yêu thương Chúa thôi và chỉ làm đẹp lòng Chúa thôi.  Con biết con có món nợ to lớn phải trả.  Cho dù chính con thề hứa phụng sự Chúa, con cũng khó lòng đền trả được. 

Ôi Thánh Tâm Chúa Giêsu!  Chúa là của lòng con.

Sr. Xuân Bích, OP sưu tầm

Comments are closed.