Suy niệm Năm Sự Vui: Lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa

0

LẮNG NGHE VÀ TUÂN GIỮ LỜI CHÚA

SUY NIỆM KINH MÂN CÔI – NĂM MẦU NHIỆM VUI

Hát: Người nào lắng nghe lời Chúa…

Dẫn: Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Lời xác tín của Thánh Phêrô cũng là một chân lý bất biến cho người Kitô hữu – Những người muốn tự tình trở nên anh chị em của Đức Giêsu bằng việc nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Trong ý nghĩa đó, chúng con thành tâm quỳ trước Thánh Thể để học nơi Chúa bài học sống động về Tình Yêu.

Ngắm thứ nhất: “Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ”! Đó là câu tán tụng người nữ được chọn giữa muôn người để trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế. Hơn một lần, chúng con cũng được ca tụng là người diễm phúc, diễm phúc vì được Chúa chọn gọi trở nên người mang Tin Mừng, nhân chứng của Tin Mừng và là Tin Mừng cho người đương đại. Phần còn lại là trách nhiệm của người được chọn, là cung cách thể hiện vai trò trọng đại được trao phó. Xin cho chúng con thành tâm đón nhận ân ban trọng đại và sống đời dâng hiến trọn hảo như lòng Chúa ước mong.

Ngắm thứ hai: Giới răn trọng nhất là “yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu tha nhân như chính mình”. Lời Chúa muốn chúng con kiểm thảo lại Lời Khấn Khiết Tịnh của người tu sĩ – lời khấn không mang chúng con ra khỏi thế gian, nhưng sống giữa thế gian để thể hiện đức ái trọn hảo, yêu Chúa và tha nhân đến cùng bằng một tình yêu không chia sẻ. Xin cho chúng con gìn giữ giá trị của đời sống độc thân vì nước trời, thực hiện lời đoan hứa: quyết tâm cùng với chị em sống đức ái hoàn hảo theo ơn gọi Đaminh.

Ngắm thứ ba: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. Bước theo Đức Kitô trong lời khấn Nghèo của Tin Mừng, là chấp nhận không đòi cho có nơi xứng đáng với nhân vị con người để đặt nằm khi sinh ra, là chấp nhận một đời mang Tin Mừng mà không có dày dép, bao bị hay tiền bạc phòng khi lỡ bước, là chấp nhận con người thật của mình để sẵn sàng liên đới với anh chị em, là chấp nhận sự trổi vượt hay thua kém của người khác trong một tinh thần hỗ tương chia sẻ. Xin cho chúng con biết sống đúng tinh thần của lời khấn Thanh Bần như là một dấu chứng chắc chắc sự tồn tại của Nước Trời mai sau.

Ngắm thứ tư: Dầu là Con Thiên Chúa, Đức Kitô đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Đức Giêsu hiểu rất rõ cái giá phải trả cho sự vâng phục có khi là chính mạng sống của mình. Khi tự tình khấn giữ những lời khuyên Phúc Âm, chúng con cũng không thể đi ra ngoài con đường mà Đức Kitô đã bước trước, chấp nhận vâng phục cả những luật và lệ có vẻ không hợp lý, có vẻ như đang gò bó làm mất tự do, mất cơ hội tiến thân của mình. Xin cho chúng con hiểu được giá trị cứu độ của lời khấn vâng phục để sẵn sàng đón nhận Thánh Ý Chúa trong tin yêu và phó thác.

Ngắm thứ năm: Dù là những Đấng Thánh, Đức Maria và Thánh Giuse cũng đã có lúc để lạc mất Chúa. Đó cũng là kinh nghiệm của nhiều vị Thánh có đời sống kết hiệp sâu xa với Chúa. Và chúng con – những người sống đời dâng hiến cũng không ngoại lệ. Rất nhiều khi chúng con để cho thất vọng, thất bại, khổ đau, cảm tình, hay công việc che lấp mất Chúa, đến nỗi chúng con chỉ thấy chán chường mệt mỏi lớn hơn cả sự hiện diện đầy an ủi yêu thương của Ngài. Xin cho mỗi người chúng con luôn sống trong ơn nghĩa cùng Chúa, luôn tín thác đời mìh cho Chúa và an bình bước đi trong những giông bão của cuộc đời.

 Sr. BH – HT, OP

Comments are closed.