Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 01.12

0

Lời giới thiệu:

Kính thưa quý Bề trên, chị em và quý độc giả,

Bắt đầu từ năm phụng vụ 2014, mỗi ngày website daminhtamhiep.net sẽ tải một bài suy niệm Tin Mừng trong tâm tình của Mẹ Maria theo phụng vụ của ngày đó, để như Mẹ, với Mẹ, nhờ Mẹ và trong Mẹ, chúng ta sống kết hiệp với Chúa trong từng ngày sống. Loạt bài suy niệm này do quý nữ tu Đan Viện Đa Minh thực hiện.

Ngày 01/12/2013

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A

Mt 24,37-44

“Anh em hãy canh thức” (Mt 24,42).

Như Mẹ: Bắt đầu năm phụng vụ mới, Hội Thánh mời gọi các tín hữu: hãy hướng tâm hồn lên với Chúa, hãy trỗi dậy khỏi giấc ngủ mê của tội lỗi, hãy sửa soạn lại ngôi nhà tâm hồn để đón mừng Chúa giáng trần, hãy ý thức rằng Chúa sẽ đến vào lúc ta không ngờ, và hãy tỉnh thức và chờ đợi với niềm tin và hy vọng.

Với Mẹ: “Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Độ…” Dân Do Thái xưa luôn mong chờ Chúa đến. Lạy  Chúa, chúng con cũng trông đợi Chúa đến để đổi mới đời sống chúng con, đưa chúng con vượt qua những thử thách cuộc đời để tiến về Thiên Quốc vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, xin Ngài mau đến với chúng con!

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.